یوگا آسانا جنگجو 2 | Warrior Two Pose |

|  نام سانسکریت: Virabhadrasana II
|  تمرکز: قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری 
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل 
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  
| سطح دشواری: 1  
|  مرحله: مبتدی 

حالت جنگجو دو یا در زبان سانسکریت virabhadrasana B یک ژست قدرتمند یوگا ایستاده است که قدرت و استقامت را ایجاد می کند. اغلب از ژست جنگجوی اول با کاشت پای عقب، چرخاندن نیم تنه و باسن به طرفین و کشش بازوها در هر جهت وارد می شود. در حالی که این یک ژست اساسی یوگا است، جنگجو دو برای همه سطوح استفاده می شود زیرا کشش عمیقی به باسن می دهد و پاها را تا حد زیادی تقویت می کند.

این ژست به عنوان یک ژست دشوار در نظر گرفته می شود زیرا تنظیم بدن باید دقیق باشد، اما به طور کلی به عنوان ژست سطح متوسط یا سطح مبتدی دسته بندی می شود. گفته می شود که قدرت این ژست را تنها در صورتی می توان احساس کرد که فرد در تعادل بدن خود بسیار انعطاف پذیر و پایدار باشد. Virabhadrasana II یکی از انواع مختلف Virabhadrasana Pose است.

در زیر مزایای اصلی که فرد در حین تمرین Virabhadrasana II به دست می آورد آورده شده است:
همسترینگ ها به حداکثر کشیده می شوند و باز می شوند: در Virabhadrasana II مانند سایر Virabhadrasana، تمرکز روی پاها و عمدتاً همسترینگ است.
زانوها، مچ پا و پا را کش می دهد: خم شدن باسن و کشش ران ها باعث کشش زیادی به زانوها، مچ پا و پا می شود.
انبساط قفسه سینه و ریه ها: این ژست زیبا با بالاتنه بالا و بازوهای کشیده در سطح شانه، قفسه سینه را باز می کند و با پر کردن حداکثر در ریه ها، فضا را برای تنفس عمیق می دهد.
افزایش تمرکز و استقامت: با توجه به مهم ترین بخش تمرین این ژست، ثبات و قدرت است، تمرین مکرر این ژست Virabhadrasana II یا Warrior Pose II، تمرکز و استقامت را افزایش می دهد و در نتیجه تمرین این ژست را بیشتر و بیشتر زیباتر و آسان تر  می کند.

نکات

طبق اساطیر هندو، Virabhadra نام یک جنگجو بود که توسط لرد شیوا خلق شد. از این رو این ژست از خلق خشن ترین جنگجو توسط لرد شیوا می آید و بنابراین نام آن به عنوان Virabhadrasana یا Warrior Pose می باشد.

|  تغییرات |

اگر زانوی جلویی شما فراتر از مچ پا حرکت می کند، پای خود را به سمت جلو تکان دهید تا در یک خط قرار گیرد.

|  نکات  |

برای کسانی که از فشار خون بالا یا اسهال رنج می برند، یا مبتلایان به بیماری های زانو یا مچ پا توصیه نمی شود.

|  فواید  |

باعث تقویت و کشش پاها، باسن، مچ پا و شانه ها می شود. گفته می شود این حالت استقامت را افزایش می دهد.

Warrior Two Pose step5
STEP 4

شانه‌هایتان را از گوش‌هایتان دور کنید، دنبالچه‌تان را جمع کنید و دنده‌های جلویی‌تان را به داخل ببافید. نگاه روی انگشت وسط دست جلو است. حداقل سه نفس عمیق در اینجا بمانید و سپس در سمت دیگر این کار را تکرار کنید.

Warrior Two Pose step4
STEP 4

آسیاب بادی آغوشت را باز کن بازوی چپ شما به سمت پشت تشک و بازوی راست شما به سمت جلوی تشک می رسد، کف دست ها رو به پایین است. زانوی راست خود را در یک راستا با مچ پای راست در زاویه 90 درجه نگه دارید.

STEP 2

پاشنه چپ خود را به سمت پایین بچرخانید و پای خود را کمی به سمت بیرون خم کنید.

STEP 3

زانوی راست خود را به سمت بینی بچرخانید و پای راست را بین دستان خود قرار دهید.

STEP 1

شروع در پایین سگ.