درباره وب سایت YOYOGIC.COM

سایت و اپلیکیشن YoYogic.com یک راهکار معنوی است. موسیقی مدیتیشن، فرکانس درمانی سلفژ و ملودی های زیبای ذن ریلکسیشن به شما در دستیابی به آرامش و تمرکز بیشتر کمک مینکنند.

با مدیتیشن منظم ، ما به طور خودکار بسیار پرانرژی ، خلاق ، با اعتماد به نفس و در عین حال بسیار متواضع ، محبت آمیز و دلسوز می شویم.هر هرکدام از تمرینات مدیتیشن ارائه شده در سایت اطلاعات مفصل در مورد چاکراها و همچنین تکنیک های مدیتیشن برای کمک به مبتدیان ارائه شده است. با این برنامه شما یاد خواهید گرفت که چاکراهای خود را فعال کرده و تصفیه کنید. مدیتیشن همراه با موسیقی طراحی شده برای تنظیم و متعادل سازی چاکرا به ایجاد تمرکز در این چاکرا کمک می کند. 

ملودی های آرام به شما کمک می کند تا با صداهای آرامش بخش ، مراقبه های خواب ، داستانهای خواب ، تمرینات تنفسی و موارد دیگر به راحتی بخوابید.ویژگی های مختلف را با هم ترکیب کرده و آنها را با هم مخلوط کنید تا پناهگاه خواب ایده آل خود را ایجاد کنید!

با ما در یک سفر آرام مدیتیشن همراه باشید.