راهنمای چاکرا و مدیتیشن چاکرا

هفت چاکرا مراکز انرژی بدن ظریف ما

دانش چاکراها میراث بسیار ارزشمندی از فرهنگ هند است. چاکرا به معنی گرداب است، و این مراکز ظریف انرژی در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند.

چاکراها مانند چرخ های انرژی یا گرداب در بدن شما هستند. چاکراها در نقاط خاصی قرار می گیرند که کانال های انرژی به نام نادیس بهم متصل میشوند. 72000 نادی در 7 مرکز اصلی به هم متصل می شوند. این هفت مرکز چاکراها هستند.

هر یک از هفت چاکرا شما رنگ، مانترا، موقعیت و دامنه تجربیات خاصی دارد. وقتی هفت چاکرای اصلی در تعادل باشد، انرژی یکنواخت شده و متعادل می شود.

هفت چاکرای اصلی وجود دارد. چهار مورد در قسمت فوقانی بدنمان، که بر ویژگی های ذهنی ما حاکم است، و سه چاکرا  پایینی، که بر ویژگیهای غریزی ما حاکم است.

نام چاکراها عبارتند از چاکرای Muladhara (ریشه) ، چاکرای Svadhisthana (ساکرال) ، چاکرای Manipura (شبکه خورشیدی) ، چاکرای Anahata (قلب) ، چاکرای Visuddhi (گلو) ، چاکرای Ajna (چشم سوم) و Sahasrara (تاج).

درباره چاکرای ریشه

رنگ: قرمز
عنصر: زمین
مکان: پرینه
نام سانسکریت: مولادهارا Muladhara
معنی: پشتیبانی ریشه
صدای بذر مانترا: LAM
تصدیق: من هستم

چاکرای ریشه که در پایه ستون فقرات شما قرار دارد، انرژی اولیه نیروی حیات معروف به کوندالینی را در خود جای داده است.

چاکرای ریشه یا مولادهارا در سانسکریت، بر بقا و امنیت شما حاکم است و به شما این امکان را می دهد که در بدن فیزیکی خود احساس امنیت کنید. وقتی چاکرای ریشه شما سالم و متعادل است، احساس آرامش و امنیت می کنید.

با چاکرای ریشه نامتعادل، فرد احساس ناپایداری، ناامنی و ترس می کند. در برخی افراد، چاکرای ریشه بیش فعال است. این افراد عموماً حریص هستند و به چیزهای مادی وابسته اند. بنابراین، نیاز به تعادل چاکرای ریشه است.

راهنمای تمرین مدیتیشن چاکرای ریشه

• در ابتدا می توانید تمرینات یوگا آسانا چاکرای ریشه را انجام دهید.

• برای مدیتیشن چاکرای ریشه در موقعیتی راحت و مناسب قرار بگیرید. ( راهنمای موقعیت های نشستن برای مدیتیشن )

• نوک انگشت اشاره خود را با نوک انگشت شست خود به آرامی لمس کنید. ( راهنمای ژست های دست برای مدیتیشن )

• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.

• روی چاکرای ریشه، در نقطه ای بین اندام تناسلی و مقعد تمرکز کنید.

مانترای دانه چاکرای ریشه LAM را بخوانید.
سرودن مانترا دانه چاکرا موثرترین روش تعادل چاکرا است. ( راهنمای مانترا دانه چاکراها

• یک گل سرخ بسته را تجسم کنید و همزمان تصور کنید که گل به آرامی و به آرامی باز می شود و گل در حال شکوفایی کامل است که انرژی بسیار قوی را منتشر می کند.

 

درباره چاکرای مقدس

چاکرای ساکرال Sacral
نام سانسکریت – Svadhishthana
فرکانس سلفژ چاکرای ساکرال: 417 هرتز
رنگ: نارنجی
مکان : در پایین شکم، حدود یک تا دو اینچ زیر نیروی ناف شما
عنصر: آب
مانترای دانه: VAM
عملکرد : چاکرای ساکرال در مورد احساس و جنسیت است.

چاکرای ساکرال دومین چاکرا از پایین است که در حدود 2 اینچ زیر ناف در ناحیه پایین شکم واقع شده است. نام سانسکریت چاکرای دوم Svadhisthana است که به معنی “شیرینی” است. وقتی از دریچه این چاکرا نگاه می کنید، فرصت هایی را برای تجربه شیرینی و لذت زندگی خواهید دید.

چاکرای ساکرال سالم به رنگ نارنجی ارتعاش می کند و آب عنصر غالب آن است. نارنجی رنگی انرژی زا و خلاق است. این رنگ احساس گرما و امنیت، لذت و روابط جنسی را تقویت می کند.

چاکرای مقدس مسئول جریان سالم احساسات شما است و با توانایی شما در ارتباط با خود و دیگران سروکار دارد. این مرکز اصلی خلاقیت و هوش هیجانی شما است، اما جنبه اصلی چاکرای دوم جنسیت است. انرژی جنسی یکی از قوی ترین انرژی هایی است که شما در بدن خود دارید.

 

راهنمای تمرین مدیتیشن چاکرای ساکرال 

• در ابتدا می توانید تمرینات یوگا آسانا چاکرای مقدس را انجام دهید.

• برای مدیتیشن چاکرای ریشه در موقعیتی راحت و مناسب قرار بگیرید. ( راهنمای موقعیت های نشستن برای مدیتیشن )

• نوک انگشت اشاره خود را با نوک انگشت شست خود به آرامی لمس کنید. ( راهنمای ژست های دست برای مدیتیشن )

• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.

• روی چاکرای ریشه، در نقطه ای بین اندام تناسلی و مقعد تمرکز کنید.

مانترای دانه چاکرای مقدس VAM را بخوانید  سرودن مانترا دانه چاکرا موثرترین روش تعادل چاکرا است. ( راهنمای مانترا دانه چاکراها )

• توجه خود را به محل چاکرای ساکرال معطوف کنید و یک کره نارنجی رنگ در آن مکان را متصور شوید.

چاکرای شبکه خورشیدی Chakra Plexus Chakra

نام سانسکریت: مانیپورا Manipura
رنگ: زرد
مکان: در ناف یا کمی بالاتر از چاکرای خاجی
عنصر: آتش
عملکرد: مانیپورا مرکز پویایی، انرژی، اراده و موفقیت (Itcha shakti) در نظر گرفته می شود، که پرانا (انرژی زندگی) را در کل بدن انسان تابش می کند
فرکانس شفای چاکرای شبکه خورشیدی: 528 هرتز
مانترای دانه: RAM

چاکرای شبکه خورشیدی سومین چاکرا از پایین است که در ناحیه معده و چند اینچ بالاتر از ناف واقع شده است.

چاکرای شبکه خورشیدی سالم به رنگ زرد ارتعاش میکند و عنصر غالب آن آتش است. این رنگ احساس اعتماد به نفس و صمیمیت را تقویت می کند و احساسات شجاع، خوش بینی و عزت نفس را به ذهن متبادر می کند.

عملکرد چاکرای شبکه خورشیدی شما دگرگونی است. آتش درون چاکرای سوم شما توانایی تبدیل ماده به انرژی و قدرت پویا را دارد. از طریق فرآیند دگرگونی، چاکرای شبکه خورشیدی شما سوخت انرژی بدن را تامین می کند و آن را زنده نگه میدارد. آتش جرقه زندگی است که روند دگرگونی را شعله ور می کند.

شفا و متعادل سازی چاکرای شبکه خورشیدی شما یک فرایند زیبا است، زیرا  شخصیت شما را کاملاً دگرگون می کند. شما بر روی ارتقاء ارزش خود، عزت نفس، قدرت شخصی و ایجاد تعادل بین نفس خود کار خواهید کرد. مراقبه روی این چاکرا باعث افزایش پویایی، انرژی، قدرت و موفقیت می شود.

SOLAR-PLEXUS-CHAKRA

راهنمای تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی

• در ابتدا می توانید تمرینات یوگا آسانا چاکرای شبکه خورشیدی را انجام دهید.

• برای مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی در موقعیتی راحت و مناسب قرار بگیرید. ( راهنمای موقعیت های نشستن برای مدیتیشن )

• نوک انگشت اشاره خود را با نوک انگشت شست خود به آرامی لمس کنید. ( راهنمای ژست های دست برای مدیتیشن )

• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.

• روی چاکرای شبکه خورشیدی، در ناف یا کمی بالاتر از چاکرای خاجی تمرکز کنید.

مانترای دانه چاکرای شبکه خورشیدی RAM را بخوانید سرودن مانترا دانه چاکرا موثرترین روش تعادل چاکرا است. ( راهنمای مانترا دانه چاکراها )

• توجه خود را به محل چاکرای شبکه خورشیدی معطوف کنید و یک کره زرد رنگ در آن مکان را متصور شوید.

چاکرای قلب Heart Chakra

نام سانسکریت: آناهاتا Anahata
فرکانس شفا: 639 هرتز
رنگ: سبز
مکان: در کانال مرکزی ستون فقرات در قلب
عملکرد: با خود و افراد زندگی خود احساس آرامش خواهید كرد.
مانترا دانه: YAM

چاکرای چهارم یا قلب با نام سانسکریت آناهاتا، مرکز انرژی عشق، شادی، خوشبختی و شفقت است. رنگ چاکرای قلب سبز است و در مرکز قفسه سینه شما واقع شده است. رنگ سبز می تواند احساس سلامتی، هوشیاری و همدلی در شما ایجاد کند.

چاکرای قلب به آنچه بوداییان Mahakaruna می نامند، کانالی برای ترحم جهانی – خود واقعی ما است. اینجاست که ما از این عشق بیکران دعوت می کنیم تا از طریق ما سرازیر شود و به آن اجازه میدهد تا خود و دیگران را درمان کند.

وقتی چاکرای قلب شما متعادل باشد، شما نسبت به همه موجودات زنده احساس ترحم بزرگی خواهید کرد و هوش شگفت انگیز آنها را تشخیص خواهید داد! شما مهربان، دلسوز، درك كننده، شاد و برونگرا خواهید بود و كاملاً با خود و افراد زندگی خود احساس آرامش خواهید كرد.

HEART-CHAKRA

راهنمای تمرین مدیتیشن چاکرای قلب

• در ابتدا می توانید تمرینات یوگا آسانا چاکرای قلب را انجام دهید.

• برای مدیتیشن چاکرای ریشه در موقعیتی راحت و مناسب قرار بگیرید. ( راهنمای موقعیت های نشستن برای مدیتیشن )

• نوک انگشت اشاره خود را با نوک انگشت شست خود به آرامی لمس کنید. ( راهنمای ژست های دست برای مدیتیشن )

• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.

• روی چاکرای قلب در کانال مرکزی ستون فقرات در قلب تمرکز کنید.

مانترای دانه چاکرای قلب YAM را بخوانید سرودن مانترا دانه چاکرا موثرترین عمل تعادل چاکرا است. ( راهنمای مانترا دانه چاکراها )

• توجه خود را به محل چاکرای ساکرال معطوف کنید و یک کره نارنجی رنگ در آن مکان را متصور شوید.

چاکرای گلو Throat Chakra

نام سانسکریت: ویشودا Vishuddha
فرکانس شفا: 741 هرتز
رنگ: آبی آسمانی
عنصر: اتر
مکان: در ناحیه گلو، نزدیک ستون فقرات
عملکرد: به عنوان مرکز تصفیه بدن ما شناخته می شود و با خلاقیت و ابراز وجود ارتباط دارد.

ویشودا که به عنوان چاکرای 5 یا حلق شناخته می شود، مرکزی است که بر گفتار و بیان خلاقانه ما در جهان حاکم است. نام سانسکریت چاکرای گلو “ویشوددا” است که به معنی “تصفیه” است زیرا در آنجا انرژی معنوی بالاتری به بدن فیزیکی منتقل می شود. Bharatisthana ( خدای گفتار ) نام دیگری برای این چاکرا است.

چاکرای گلو سالم به رنگ آبی ارتعاش می کند و عنصر غالب آن اتر (فضا) است. رنگ آبی نشان دهنده آزادی، پاکی، وفاداری، تخیل، وضوح، اطمینان و اعتماد است.

چاکرای گلو پنجمین مرکز انرژی از پایین است که در ناحیه گردن و مهره های گردنی قرار دارد و از شانه ها تا مدولا oblongata (بخشی از ساقه مغز) می رسد.

چاکرای گلو با صدا ارتباط دارد، بنابراین صدا درمانی یکی از بهترین روش های درمانی است که می توانید امتحان کنید. برخی از بهترین روش ها برای استفاده از صدای خود صحبت کردن، زمزمه کردن، آواز خواندن، خندیدن، فریاد زدن و گفتن مانترا است.
تا زمانی که تعادل چاکرای گلو را پیدا نکنید، زندگی شما ثابت خواهد ماند و هیچوقت به روشی که دوست دارید پیش نخواهد رفت.
سرودن مانترا یک روش عالی برای متعادل کردن چاکرای گلو و تقویت طناب های صوتی است. ارتعاش صوتی مانترا “HAM” مستقیماً با این مرکز انرژی مطابقت دارد.

راهنمای چاکرا و مدیتیشن چاکرا

وقتی همه چاکراهای ما باز شوند ، انرژی یکنواخت شده و متعادل می شود. بیاموزید که چگونه بین هر ۷ چاکرای ما تعادل ایجاد کنید. هفت چاکرای اصلی وجود دارد. چهار مورد در قسمت فوقانی بدن ما ، که بر ویژگی های ذهنی ما حاکم است ، و سه در بدن پایین ، که بر ویژگی های غریزی ما حاکم است.

 

نام چاکراها عبارتند از چاکرای Muladhara (ریشه) ، چاکرای Svadhisthana (ساکرال) ، چاکرای Manipura (شبکه خورشیدی) ، چاکرای Anahata (قلب) ، چاکرای Visuddhi (گلو) ، چاکرای Ajna (چشم سوم) و Sahasrara (تاج). به طور کلی برخی از چاکراهای ما باز نشده اند، به این معنی که آنها درست مانند زمانی که ما به دنیا آمده ایم عمل می کنند.

اگر می خواهیم با خود در صلح باشیم، تعادل چاکراها ضروری است.
وقتی چاکراهای ما باز شوند، انرژی یکنواخت شده و متعادل میشود.

۱. متعادل کردن چاکرای ریشه: اگر چاکرای ریشه باز نشود، فرد احساس عدم تعادل، بی حسی، ناپایداری و ناامنی می کند. فردی که چاکرای ریشه اش باز شده است، بسیار به بدن فیزیکی متصل است و به اطرافیان خود اعتماد می کند. در صورت عدم تعادل/ عدم فعالیت، فرد احساس عصبی و ترس می کند. در برخی افراد، چاکرای ریشه بیش فعال است. این افراد عموماً حریص هستند و به چیزهای مادی وابسته اند. بنابراین، نیاز به تعادل چاکرای ریشه است. یوگا و تمرینات بدنی به تعادل چاکراها کمک می کند.

• پس از انجام برخی حرکات کشیده، چشم های بسته را روی پا یا روی صندلی بنشینید.
• نوک انگشت اشاره خود را با نوک انگشت شست خود به آرامی لمس کنید.
• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.
• روی چاکرای ریشه، در نقطه ای بین اندام تناسلی و مقعد تمرکز کنید.
شعار “LAM” را بخوانید. و تا زمانی که احساس آرامش کردید این کار را انجام دهید.
• یک گل سرخ بسته را تجسم کنید و همزمان تصور کنید که گل به آرامی و به آرامی باز می شود و گل در حال شکوفایی کامل است که انرژی بسیار قوی را منتشر می کند.

 

۲. متعادل کردن چاکرای مقدس: این چاکرا با احساس و تمایل جنسی سروکار دارد. اگر چاكرا نامتعادل و كم فعال باشد، شما بي احساس و بي احساس هستيد و به روي كسي باز نمي شويد. چاکرای بیش از حد فعال شما را بیش از حد احساسی و بسیار جنسی می کند. روش متعادل سازی چاکرای مقدس به شرح زیر است:

• زانوها را با پشت صاف بنشینید.
• دستان خود را بالا و کف دست خود را بالا نگه دارید.
• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.
• روی چاکرای ساکرال ، در قسمت تحتانی شکم ، حدود یک یا دو اینچ زیر ناف (دستگاه تناسلی) تمرکز کنید و صدای “VAM” را بخوانید.
• این کار را تا زمان آرامش کامل ادامه دهید.

 

۳. متعادل کردن چاکرای شبکه خورشیدی: پس از باز شدن این چاکرا، در خود احساس خوبی و وقار دارید در غیر این صورت احساس منفعل و بلاتکلیفی می کنید. اگر چاکرای مذکور بیش از حد فعال باشد، رفتار فرد تهاجمی است. می توان چاکرای شبکه خورشیدی را به روش زیر متعادل کرد:

• روی زانو بنشینید، پشت خود را صاف کرده و احساس آرامش کنید.
• دستان خود را قبل از شکم، کمی زیر شبکه خورشیدی نگه دارید.
• انگشتان خود را در قسمت بالا بچسبانید ، همه آنها از شما دور هستند.
• انگشتان شست را رد کرده و انگشتان را صاف کنید.
• تنفس را به آرامی و عمیق شروع کنید.
• روی چاکرای کمی بالاتر از نیروی دریایی تمرکز کنید.
مانترای “RAM” را بخوانید.
نور زرد یا گل را تجسم کنید.
• تا زمانی که کاملاً آرام نشده اید به فکر کردن و شعار دادن ادامه دهید.

 

۴. متعادل کردن چاکرای قلب: چاکرای قلب چاکرای پایین را به چاکرای فوقانی متصل می کند. چاکرا قلب با صلح، عشق به خود و دیگران، مراقبت، روابط، شفقت، همدلی، آگاهی، بخشش، اندوه همراه است. اگر چاكرا كم فعال باشد، طبیعت فرد غیر دوستانه و سرد است. چاکرای بیش فعال قلب منجر به فشار خون بالا، تپش قلب و حمله قلبی می شود. افرادی که چاکرای قلب نامتعادل دارند در ترس، اندوه، خشم، نفرت و حسادت زندگی می کنند. بنابراین نیاز به تعادل چاکرای قلب برای زندگی آرام و سالم است که می توانیم به روش زیر متعادل کنیم:

• با چشمان بسته روی پاها یا روی صندلی بنشینید.
• نوک انگشت اشاره و شست هر دو دست را لمس می کند.
• عمیق نفس بکشید و با هر دم و بازدم احساس شادی و عشق کنید.
• تمرکز بر چاکرای قلب که در ستون فقرات در اولین مهره قفسه سینه در سطح قلب قرار دارد.
• بارها مانترای YAM را با احساس آرامش، شادی و عشق بخوانید.
• در حین مدیتیشن، یک چراغ سبز زمردی را مشاهده کنید که با هر شعار روشن تر و قوی تر می شود.
بعد از مدیتیش ، احساس سرزندگی می کنید، سرشار از عشق به خود، اعتماد به نفس و عشق به دیگران.

 

۵. تعادل چاکرای گلو: چاکرای پنجم در قاعده گلو قرار دارد که تیروئید و سیستم غدد درون ریز را کنترل می کند. چاکرای گلو با خلاقیت، ارتباط و بیان خود همراه است.
چاکرای گلوی کم فعال باعث می شود که فرد اعتماد به نفس پایینی داشته باشد، خجالتی باشد، دروغگو باشد و نتواند به درستی بیان شود.
با چاکرای گلوی بیش از حد فعال فرد تمایل دارد بیش از حد صحبت کند و همچنین شنونده بدی است.
تعادل چاکرای گلو جریان هورمون ها و کلیه عملکردهای گلو و سر را تنظیم می کند. فرد می تواند چاکرای گلو را متعادل کند و می تواند با مدیتیشن به روش زیر ارتباط برقرار کننده و مطمئن تر شود.

• زانوها را با پشت صاف و چشم های بسته بنشینید.
• روی چاکرای گلو که در قاعده گلو قرار دارد تمرکز کنید.
• به آرامی و عمیق نفس بکشید.
• بارها و بارها مانترای HAM را بخوانید یا گوش دهید.
• تجسم کنید که نور آبی در حال افزایش و روشن تر است.
• جریان انرژی را از طریق هر چهار چاکرای قبلی خود و تا گلو احساس کنید.
• روی چاکرا تمرکز کنید و احساس انرژی و آرامش کنید.

 

۶. متعادل کردن چاکرای چشم سوم: چاکرای چشم سوم در پیشانی کمی بالاتر از ابروها قرار دارد.
همه افراد عقل، شهود، خرد و قدرت معنوی شگفت انگیزی دارند اما کسانی که قادر به بازکردن و متعادل کردن چاکرای ششم هستند می توانند از تمام این پتانسیل ها استفاده کنند.
کم فعال بودن چاکرای چشم سوم منجر به سردرگمی می شود. برای تفکر واضح تر و توسعه تخیل و آگاهی، باید چاکرای چشم سوم را به روش زیر متعادل کنید:

• با پاهای متقاطع یا روی صندلی با پشت صاف و چشم بسته بنشینید.
• به آرامی و عمیق نفس بکشید.
• روی چاکرای چشم سوم تمرکز کنید که در پیشانی کمی بالاتر از مرکز دو ابرو قرار دارد.
مانترای OM یا AUM را بخوانید.
• همچنین می توان در سکوت شعار داد یا به شعار یا موسیقی گوش داد.
• احساس آرامش کنید و به فکر کردن و تمرکز بر چاکرا ادامه دهید.
• تجسم یک رنگ نیلی روشن تر و قوی تر.
• تمرکز و آواز مداوم به هر سلولی در بدن ما کمک می کند که مانند هر منبع قدرت دیگری تابش و انرژی ساطع می کند و از نظر جسمی، احساسی، روحی و روحی احساس بار می کند.

 

۷. متعادل کردن چاکرای تاج: به عنوان بلندترین چاکرای هفت قلمداد می شود و به عنوان دروازه ای برای انرژی خود جهان در نظر گرفته می شود. این یک چاکرای بسیار ظریف است و بازکردن این چاکرا دری را برای ارتباط با خود برتر ما باز می کند. چاکرای تاج همچنین Sahasrara نامیده می شود – پلی به سوی کیهان.
چاکرای کم فعال فرد تمایل دارد که در افکار سفت و سخت کند. چاکرای تاج نامتعادل باعث ایجاد افسردگی، کسالت، سرخوردگی و حرص می شود. برای اطمینان از اعتماد به نفس و بینش معنوی، چاکرای تاج را با انجام مدیتیشن زیر انجام دهید:

• با پاهای متقاطع یا روی صندلی با پشت صاف و چشم بسته بنشینید.
• به آرامی و عمیق نفس بکشید.
• روی چاکرای تاج که در بالای سر قرار دارد تمرکز کنید.
• شعار مقدس AH یا بذر مانترا OM بخوانید. همچنین می توان در سکوت شعار داد یا به شعار گوش داد.
• اجازه دهید موج آرامش به آرامی و به آرامی به هر قسمت از بدن شما برسد و کاملا احساس آرامش و آرامش کنید.
• نور درونی ، همان چیزی است که شخص وقتی در عمیق ترین قسمت وجود خود قرار می گیرد ، به عنوان نقطه ای از شعور که با هوش می درخشد ، تجربه می کند.