راهنمای یوگا آسانا

Butterfly Pose

|  نام سانسکریت: Baddha Konasana

  | |  تمرکز: انعطاف پذیری  | |  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، پشت   | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | | سطح دشواری: 2  |

ژست پروانه یا بادها کوناسانا به عنوان Bound Angle Pose نیز شناخته می شود. از حالت نشسته، کف پاها در حالی که زانوها به سمت زمین شل می‌شوند، لمس می‌شوند. این یک حالت مفید برای سلامت ادرار و تولید مثل زنان است.بادها کوناسانا یک آسانا پایه نشسته است که باسن و ماهیچه های کشاله ران را باز می کند. این اصطلاح از سانسکریت baddha به معنای “سرحد”، kona به معنای “زاویه” و asana به معنای “حالت” یا “حالت” گرفته شده است.  Baddha konasana معمولاً در زبان انگلیسی به عنوان حالت پروانه شناخته می شود. به طور سنتی اعتقاد بر این است که بادها کوناسانا چاکرای svadisthana (طحال یا خاجی) را تحریک می کند که با خلاقیت و اراده مرتبط است. تصور می شود که تحریک این چاکرا از طریق این آسانا، پذیرش درونی را تقویت می کند و در عین حال تمرکز و بهره وری را نیز ارتقا می دهد.

STEP 4

سر خود را پایین بیاندازید و شانه های خود را شل کنید.

STEP 3

مچ پا را با دستان خود بگیرید. یک دم بزرگ انجام دهید تا ستون فقراتتان بلندتر شود و سپس بالاتنه خود را تا جایی که حرکت راحت است به جلو بچرخانید.

STEP 2

زانوهای خود را به طور گسترده به طرفین خم کنید و کف پاهای خود را با هم، حدود 1 تا 2 فوت جلوتر از خود بگیرید.

STEP 1

در حالت staff pose نشسته شروع کنید.

|  تغییرات  |

اگر این خیلی شدید است، می توانید بلوک هایی را زیر هر زانو قرار دهید و/یا روی یک پتو بنشینید.

|  نکات  |

برای کسانی که بیماری های لگن یا کشاله ران دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

باسن را باز می کند | ناراحتی های ادراری را برطرف می کند| درد سیاتیک را تسکین می دهد | سلامت باروری زنان را ارتقا می دهد |ذهن را آرام می کند |