راهنمای یوگا آسانا

Head to Knee Pose

|  نام سانسکریت: Janu Sirsasana  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |
|  مرحله: مبتدی |

آسانای خم شدن سر تا زانو به جلو این نام از کلمات سانسکریت “Janu” به معنای “زانو”، “Sirsa” به معنای “سر” و “Asana” به معنای “حالت” گرفته شده است. این حالت یک حالت چین دار به جلو است که سر را به سمت زانو می آورد در حالی که بالاتنه را از باسن خم می کند. این ژست به عنوان یک بازکننده عالی لگن محسوب می شود و همسترینگ را نیز باز می کند.

STEP 4

یک دم بزرگ انجام دهید تا ستون فقرات خود را طولانی کنید، سپس از بازدم استفاده کنید تا ناف خود را با ستون فقرات خود درگیر کنید و روی پای راست خود به جلو خم شوید، در حین حرکت دستان خود را به سمت جلو ببرید و سر خود را به سمت پای خود شل کنید. حداقل سه نفس عمیق در اینجا بمانید. این کار را با پای چپ طولانی تکرار کنید.

STEP 3

نوک انگشتان خود را در دو طرف پای راست قرار دهید و نیم تنه خود را به سمت راست بچرخانید.

STEP 2

پای راست خود را دراز کنید و پای چپ خود را داخل ران راست خود قرار دهید.

STEP 1

در حالت نشسته شروع کنید.

|  نکات مبتدی |

برای تنوع عمیق‌تر این حالت، وقتی انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا کردید، دست‌هایتان را به سمت پای کشیده‌تان ببرید.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های کمر، زانو یا همسترینگ یا کسانی که آسم دارند یا از اسهال رنج می برند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

انعطاف پذیری همسترینگ، لگن و پشت را بهبود می بخشد.

ذهن نیرومند

جوان بمانید

DNA خود را ترمیم کنید ، استرس را کاهش دهید