راهنمای یوگا آسانا

Low Lunge Pose

|  نام سانسکریت: Ashwa Sanchalasana  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، سینه   |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |

Low Lunge Pose یک حالت اولیه یوگا است که کشش عمیقی برای کشاله ران، چهارسر ران و باسن فراهم می کند.

Low Lunge Pose به تعادل اولیه نیاز دارد و آن را بهبود می بخشد، اما برای به چالش کشیدن بیشتر تعادل در این وضعیت، ممکن است چشم ها بسته شوند.

در سانسکریت، Low Lunge Pose به آنجانیاسانا معروف است، که به این نام آنجانی، مادر خدای هندو، هانومان، نامگذاری شده است. در بیان عمیق‌تر ژست با قوس پشت و بازوها در بالای سر، به ژست هلال ماه نیز معروف است.

Low Lunge Pose
STEP 3

دستان شما در دو طرف پای جلویی، با نوک انگشتان چادر زده یا روی بلوک قرار دارند. گردن خود را بلند و در راستای ستون فقرات خود نگه دارید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید، سپس در سمت چپ این کار را تکرار کنید.

STEP 2

زانوی راست خود را به سمت بینی گرد کنید و پای راست خود را بین دستان خود قرار دهید.

STEP 1

شروع در down dog.

|  تغییرات  |

اگر پای شما از لانژ پایین بین دستان شما قرار نمی گیرد، با دست راست خود مچ پای راست خود را بگیرید و پای خود را به سمت جلو قرار دهید.

|  نکات  |

برای کسانی که بیماری های لگن یا کشاله ران دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

باسن، کشاله ران و پاها را باز می کند.