راهنمای یوگا آسانا Sun Salutation | سلام بر خورشید Surya Nmaskar

|  نام سانسکریت: Surya Namaskar  
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک   
|  قسمت های بدن درگیر:   
|  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات 
| سطح دشواری: 1  

این یک واقعیت شناخته شده است که یوگا فواید متعددی برای سلامتی دارد. یوگا نه تنها به شما کمک می کند تا به یک ذهن آرام و یک حالت ذهنی آرام برسید، بلکه به شما کمک می کند تا انعطاف پذیری و سبک زندگی فعالی داشته باشید. Surya Namaskar به عنوان هدیه ای برای سپاسگزاری و عشق به خورشید انجام می شود. Surya Namaskar یا سلام خورشید صبح زود قبل از طلوع خورشید انجام می شود.

Surya Namaskar نام سانسکریت برای یک دنباله خاص از دوازده آسانا یوگا است که در غیر این صورت به عنوان سلام خورشید شناخته می شود. این اصطلاح از دو ریشه سانسکریت گرفته شده است. سوریا به معنای “خورشید” و نماسکر به معنای “درود” یا “سلام” است.

سلام کردن به خورشید یکی از مهمترین تمرینات یوگا است. این مجموعه ای از 12 حالت یوگا است که می تواند در حین خواندن 12 مانترا مختلف انجام شود. مانتراها یک عنصر معنوی عمیق به تمرین اضافه می کنند.

تمرین سلام بر خورشید هوش بدن را بیدار می کند تا مستقیماً از خورشید انرژی ایجاد کند. در سنت ودایی، خورشید نمادی از آگاهی است و بنابراین، در فرهنگ هندی هر روز پرستش شده است.

سلام خورشید برای دسترسی به انرژی اثیری که در اطراف ما وجود دارد طراحی شده است. هر روز صبح هنگام سحر، هوا با پرانا شاکتی یا انرژی زندگی پر می شود. هنگامی که در هنگام اولین پرتوهای خورشید صبح، رو به شرق انجام می شود، به طور صحیح نفس می کشد و مانتراها را می خوانید، تأثیر خارق العاده ای بر ذهن، بدن و روح می گذارد.

این تمرین صبحگاهی به گونه ای طراحی شده است که بر روی تمام اعضای بدن، هر اندام، هر سیستم و هر چاکرا کار کند. همچنین اعتقاد بر این است که کارآمدترین راه برای ارتباط با قدرت درونی اصلی ما است.

بدن به هوش ذاتی برای تولید مستقیم انرژی از خورشید مجهز است. ذهن، از طریق شبکه خورشیدی؛ بدن از طریق حرکت فیزیکی؛ و روح، از طریق خواندن مانتراها، همه از تمرین سلام خورشید تقویت می شود. بنابراین، یک تمرین کامل برای ذهن، بدن و روح است.

سلام خورشید الف شامل حالات زیر است: 

Mountain Pose (Samasthiti or Tadasana)

Upward Salute (Urdhva Hastasana)

Standing Forward Fold (Uttanasana)

Half Standing Forward Fold (Ardha Uttanasana)

Plank Pose (Chaturanga Dandasana)

Upward-facing Dog Pose (Urdhva Mukha Svanasana)

Downward-facing Dog Pose (Adho Mukha Svanasana)

Transition – feet to hands

Half Standing Forward Fold

Standing Forward Fold

Upward Salute

Mountain Pose

سلام های خورشیدی معمولاً در ابتدای تمرین یوگا برای گرم کردن بدن و ستون فقرات است و باید بخشی از تمرین هر یوگی باشد. این توالی پوزیشن‌ها، تنفس و حرکت ریتمیک را با هم متحد می‌کند و شما را به حالت مراقبه‌تری می‌رساند.

سیکل اولیه سلام خورشید برای هر سطحی از تناسب اندام مناسب است. این توالی علاوه بر پرورش تمرکز و سکون ذهن، تمامی عضلات، اندام ها، سیستم ها و چاکراها را تحریک می کند.

Surya Namaskar به طور کلی به عنوان یک تمرین صبحگاهی در نظر گرفته می شود که برای مهار پرانا شاکتی (انرژی زندگی) طراحی شده است که در هنگام سحر بسیار فراوان است.

انتقال از وضعیت به وضعیت با دم یا بازدم تسهیل می‌شود و به تمرین‌کننده اجازه می‌دهد تا به نفس خود به عنوان وسیله‌ای برای پرورش تمرکز متصل شود.

علاوه بر این، Surya Namaskar مزایای سلامتی کلی بسیاری را ارائه می دهد. این توالی باید حداقل سه بار در روز برای حداکثر سود تمرین شود. 

سوریا یک مفهوم مهم در یوگا است، زیرا از زمان های قدیم، یوگی ها خورشید را از طریق مانتراها، حرکات و سلام می پرستند. هندوها و یوگی ها سوریا را به عنوان خالق حیات بر روی زمین ارج می نهند و ممکن است او را قلب معنوی جهان بدانند. بنابراین، درودهای خورشیدی سوریا نماسکارا این الوهیت را تصدیق و مورد احترام قرار می دهد. آنها در اصل دعای متحرک به سوی خورشید هستند.

سوریا یا لرد سوریا گاهی به عنوان خدای سلامتی توصیف می شود. تصاویر سوریا اغلب او را سوار بر ارابه‌ای نشان می‌دهد که هفت اسب آن را مهار می‌کنند. این اسب ها نشان دهنده هفت چاکرا هستند.