سادگورو معلم معنوی | یوگا چیست؟ – بخش 1 |

Yoga for Peace - Nadi Shuddhi

► در این سخنرانی در اینجا سادگورو درباره یوگا صحبت میکند. 

یوگی ، عارف و بصیر ، صدگورو یک استاد معنوی با اختلاف است. زندگی و کار او که ترکیبی از ژرفی و عمل گرایی است ، یادآوری می کند که یوگا یک علم معاصر است و از حیث حیاتی مربوط به زمان ما است. ? #Sadhguru

#بهبود_سلامت #سلامتی  #یوگا 

What is yoga according to sadguru?
The word “yoga” essentially means, “that which brings you to reality”. Literally, it means “union.” Union means it brings
you to the ultimate reality, where individual manifestations of life are surface bubbles in the process of creation. #Yoga.
یوگا از نظر سادگورو چیست؟
کلمه “یوگا” در اصل به معنای “آن چیزی است که شما را به واقعیت می رساند”. در لغت به معنای “اتحاد” است. اتحاد به این معنی است که شما را به واقعیت نهایی می رساند، جایی که مظاهر فردی زندگی حباب های سطحی در روند خلقت هستند. #یوگا.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سادگورو معلم معنوی | یوگا چیست؟ – بخش 1 | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.