سادگورو: یوگای شادی – NADA YOGA

Yoga For Joy: Nada Yoga

► در این سخنرانی در اینجا سادگورو نادا یوگا – یوگای صدا یا طنین – به شما امکان می دهد صداهایی را بیان کنید که فضای درونی شادی را ایجاد می کند ، و آن را به راهی طبیعی تبدیل می کند.. ?

یوگی ، عارف و بصیر ، صدگورو یک استاد معنوی با اختلاف است. زندگی و کار او که ترکیبی از ژرفی و عمل گرایی است ، یادآوری می کند که یوگا یک علم معاصر است و از حیث حیاتی مربوط به زمان ما است. ? #Sadhguru

#بهبود_سلامت #سلامتی  #یوگا #شادی  


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سادگورو: یوگای شادی – NADA YOGA امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.