سادگورو : چگونه می توان تمام روز را پر برکت نگه داشت؟

How to Stay Blessed the Entire Day

► در این سخنرانی در اینجا سادگورو از زندگی به گونه ای صحبت می کند که همه و همه باید به ما برکت دهند. او همچنین در مورد ماهیت و هدف سادانا در زندگی یک سالک معنوی صحبت می کند. ?

یوگی ، عارف و بصیر ، صدگورو یک استاد معنوی با اختلاف است. زندگی و کار او که ترکیبی از ژرفی و عمل گرایی است ، یادآوری می کند که یوگا یک علم معاصر است و از حیث حیاتی مربوط به زمان ما است. ? #Sadhguru

#بهبود_سلامت #سلامتی   #دستیابی_اهداف  #برکت #سادنا #sadhana   #جستجوی_معرفت


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سادگورو : چگونه می توان تمام روز را پر برکت نگه داشت؟ امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.