سادگورو : یوگای صلح – Nadi Shuddhi

Yoga for Peace - Nadi Shuddhi

► در این سخنرانی در اینجا سادگورو تمرین نادی شودی نادی ها را پاک می کند – مسیرهایی که انرژی پرانیک از طریق آنها جریان می یابد – که منجر به ایجاد یک سیستم متعادل و بهزیستی روانی می شود. ?

یوگی ، عارف و بصیر ، صدگورو یک استاد معنوی با اختلاف است. زندگی و کار او که ترکیبی از ژرفی و عمل گرایی است ، یادآوری می کند که یوگا یک علم معاصر است و از حیث حیاتی مربوط به زمان ما است. ? #Sadhguru

#بهبود_سلامت #سلامتی  #یوگا #شادی  


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سادگورو : یوگای صلح – Nadi Shuddhi امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.