سفر 30 روزه مانترا ~ روز سوم ~ HARE KRISHNA

Day 3 - HARE KRISHNA - Maha Mantra
  • امتیاز داده نشده
  • زمان 3:04:01

در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به ما بپیوندید.

در این سفر 30 روزه ما مانترا بذر چاکراها و مانترا های شفابخش قدرتمند را شعار میدهیم. 

 مانترای روز سوم

HARE KRISHNA – Maha Mantrai

Mantra~

हरे कृष्ण हरे कृष्ण , कृष्ण कृष्ण हरे हरे |

hare kṛiṣhṇa hare kṛiṣhṇa kṛiṣhṇa kṛiṣhṇa hare hare

हरे राम हरे राम , राम राम हरे हरे ||

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

 

درک مانترا Understanding~

امروز شعار The Hare Krishna را خواهیم داد ، همچنین با احترام به “مانترا بزرگ” Maha Mantra گفته می شود. این مانترا از سه اسم سانسکریت حق تعالی تشکیل شده است. “Hare”, “Krishna”, and “Rama”

سه کلمه – “Hare”, “Krishna”, and “Rama” – صداهای دانه ماهای مانترا هستند ، “Hare” به انرژی آن منبع بیکران همه ما اشاره دارد. انرژی موجود در اطراف ماست.
“Krishna”, and “Rama” به تجسم لرد ویشنو اشاره می کنند.
هنگام خواندن این مانترا ، ما خواهان آن انرژی جهانی هستیم.

 

~ Understand ~ Meditate ~ Chant and Sing Along ~


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا ~ روز سوم ~ HARE KRISHNA امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.