سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن | روز 16 | مانترای قدرت درونی

  • امتیاز داده نشده
  • زمان 1:00:51

سفر 30 روز مدیتیشن مانترا  | مانتراهای شفابخش نیرومند | 

در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به هم پیوند میدهند.
ما با یک مانترا فوق العاده باستانی شروع می کنیم – WAH YANTEE ، نوشته شده به زبان سانسکریت توسط پدر سوتراهای یوگا – Maharishi Patanjali.

 

مانترای روز شازدهم

Ajai Alai – Invincible, Indestructible.
Abhai Abai – Fearless, Unchanging.
Abhoo Ajoo – Unformed, Unborn.
Anaas Akaas – Imperishable, Etheric
Aganj Abhanj – Unbreakable, Impenetrable.
Alankh Abhankh – Unseen, Unaffected.
Akaal Dy-aal – Undying, Merciful
Alaykh Abhaykh – Indescribable, Uncostumed.
Anaam Akaam – Nameless, Desireless.
Agaah Ataah – Unfathomable, Incorruptible.
Anaathae Pramaathae – Unmastered, Destroyer.
Ajonee Amonee – Beyond birth, Beyond silence.
Na Raagay Na Rangay – Beyond love, Beyond color.
Na Roopay Na Raykhay – Beyond form, Beyond shape.
Akarmang Abharmang – Beyond karma, Beyond doubt.
Aganjae Alaykhae – Unconquerable, Indescribable.

 

مانترای امروزی آنقدر موزون و شاعرانه است که حتی اگر دوست دارید همراه با آن آواز بخوانید و زمزمه کنید.
این شعار قدرت ، قدرت درونی واقعی است.
قدرت درونی واقعی و قدرت اراده این مانترا شناخته شده است که خشم را از بین می برد و فرد را از افسردگی بیرون می آورد.
این مانترا زیبا به زبان گورموخی توسط Shri Guru Gobind Singh ji نوشته شده است.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن | روز 16 | مانترای قدرت درونی امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.