سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن | روز 19 | مانترای نیرومند غلبه بر شکست

  • امتیاز داده نشده
  • زمان 3:12:45

سفر 30 روز مدیتیشن مانترا  | مانتراهای شفابخش نیرومند | 

در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به هم پیوند میدهند.
ما با یک مانترا فوق العاده باستانی شروع می کنیم – WAH YANTEE ، نوشته شده به زبان سانسکریت توسط پدر سوتراهای یوگا – Maharishi Patanjali.

 

مانترای روز نوزدهم

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
He cannot be established, He cannot be created.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
aapay aap niranjan so-ay.
He Himself is Immaculate and Pure.

 

همه ما در زندگی با شکست ها و ناامیدی ها روبرو هستیم و گاهی این حوادث ما را متقاعد می کند که همه چیز باید به این شکل باشد. ما نوری را که در درون ماست نمی بینیم. نوری که همیشه آنجاست ، نوری که همیشه آنجا بود.
شکست ها ، ناامیدی ها ، موفقیت های بیرونی و اینها ماهیت واقعی ما نیستند. روح ، نوری که در درون ماست ، نمی تواند ایجاد شود ، و نمی تواند از بین برود. خالص و بی عیب و نقص است. این همان چیزی است که شما درون آن هستید.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن | روز 19 | مانترای نیرومند غلبه بر شکست امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.