سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن | روز 24 |  Tvameva Mata Ch Pita Tvameva | الهام و اتصال به منبع عالی حکمت |

 

☯ 30 روز مدیتیشن مانترا ، مانترا Chanting بذر چاکرا Chakra Seed و سرودهای شفابخش قدرتمند. در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به ما بپیوندید. ما با یک مانترا فوق العاده باستانی شروع می کنیم – WAH YANTEE ، نوشته شده به زبان سانسکریت توسط پدر سوتراهای یوگا – Maharishi Patanjali.

Join us in this 30 days journey of mindfulness, Bliss and Peace

 

~ Understand ~ Meditate ~ Chant and Sing Along ~

 


 

مانترای روز بیست و چهارم
Day 24 – Tvameva Mata Ch Pita Tvameva
تواموا ماتا چ پیتا تواموا. مانترای برای نور، حفاظت، الهام و اتصال به منبع عالی حکمت.
این مانترا معمولاً در پایان یک جلسه دعا، تمرین معنوی یا مراقبه خوانده می‌شود، زمانی که فرد فردیت خود را به خاطر فیض خداوند تسلیم می‌کند.

 

Mantra~

MANTRA
त्वमेव माता च पिता त्वमेव ।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव ।
त्वमेव सर्वम् मम देव देव ॥

Tvameva Mata Ch Pita Tvameva |
Tvameva Bandhush-Ca Sakha Tvameva |
Tvameva Vidyaa Dravinnam Tvameva |
Tvameva Sarvam Mam Deva Deva ||

Meaning~

Oh, My Dear Guru, You are mother and father to me,
You only are my relative and my friend.
You are my wisdom and my wealth
you are my divine light, my god.

درک Understanding~

این مانترای بسیار خاص، مانترای اختصاص داده شده به گورو، به شخصی که ما را از تاریکی به روشنایی راهنمایی می کند.

کسی که ما را از جهل به دانش هدایت می کند. این مانترا بخشی از Guru Stotram – Tvameva Mata Ch Pita Tvameva است.

در هند باستان، گورو جایگاه بسیار ویژه ای داشت، با گورو مانند خدا رفتار می شد. اگر در حال یادگیری هر چیزی هستید مانند یوگا، موسیقی، ساز، رقص،

یا ممکن است شما گورو روحانی داشته باشید. این مانترا را به استاد خود اختصاص دهید. امروز با خواندن آن به استادانم تقدیم می کنم.

فواید~
هنگامی که در یک مشکل هستید و نیاز به راهنمایی دارید، تمرکز را افزایش می دهد، فداکاری نسبت به گورو را افزایش می دهد

~ Understand ~ Meditate ~ Chant and Sing Along ~

Cultivate Mindfulness. Breathe Fully. Remember the journey itself is the reward! 

ذهن آگاهی را پرورش دهید. کاملا نفس بکشید. به یاد داشته باشید سفر خود پاداش است!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن | روز 24 |  Tvameva Mata Ch Pita Tvameva | الهام و اتصال به منبع عالی حکمت | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.

قسمت 1 فصل اول سریال ...

30 روز مدیتیشن مانترا ، مانترا Chanting بذر چاکرا Chakra Seed و سرودهای شفابخش قدرتمند. در این سفر 3 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به ما بپیوندید.ما با یک مانترا فوق العاده باستانی شروع می کنیم – WAH YANTEE ، نوشته شده به زبان سانسکریت توسط پدر سوتراهای یوگا – Maharishi Patanjali.

زیرنویس