مدیتیشن شفای چاکرای ریشه | ترس - نگرانی - اضطراب |

چاکرای ریشه / که به عنوان چاکرای اول یا ریشه نیز شناخته می شود، مولادهارا (گاهی اوقات به عنوان مولادهارا نوشته می شود) توسط بسیاری به عنوان مهم ترین چاکرا شناخته می شود زیرا این چاکرای بنیادی (یا مول) است. بدون متعادل کردن آن، حالا هر چقدر هم که تلاش کنیم، چاکراهای بالاتر را نمی توان التیام بخشید/باز کرد. این چاکرای ریشه که در پایه ستون فقرات ما قرار دارد، بر انرژی های فیزیکی ما حاکم است و به ما احساس امنیت و امنیت با دیگران و خودمان می دهد.

مدیتیشن چاکرای ریشه | ترس - نگرانی - اضطراب |

مدیتیشن چاکرای ریشه با فرکانس شفابخش 396 | ترس - نگرانی - اضطراب |

لیست علاقه مندی

مدیتیشن شفای چاکرای شبکه خورشیدی | تحول و معجزه - انرژی مثبت سلولهای بدن ما |

متعادل کردن چاکرای شبکه خورشیدی به افزایش سطح انرژی، افزایش اعتماد به نفس و نیروی درونی برای دستیابی به هر چیزی در زندگی کمک می کند. مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی به کشف نگین واقعی ما کمک می کند.

مدیتیشن فرکانس شفابخش چاکرای شبکه خورشیدی | تحول و معجزه - انرژی مثبت سلولهای بدن ما |

مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی | افزایش سطح انرژی | اعتماد به نفس و نیروی درونی |

اکشن

بازیگران

علمی و تخیلی

پربازدید ها