loader image

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

مانترا مدیتیشن OM  | نسخه زنانه |
لطفا صبور باشید....

مانترا مدیتیشن OM | نسخه زنانه |

OM Chanting Female Version

مانترا مدیتیشن OM

این شعارهای ویژه مانترا OM با صدای زنانه آرام است. برای آرامش عمیق عالی است.
این مانترا مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز و شعارهای مانترا 8 ساعت طول می کشد ، بنابراین می توان از آن برای مدیتیشن خواب و آرامش استرس نیز استفاده کرد.

مانترا OM به عنوان “AUM” تلفظ می شود.
تلفظ تحت اللفظی “AaaaaUuuuummmm” است.

برای مدیتیشن همراه با این مانترا، در وضعیت راحتی بنشینید و در کنار تلفظ مناسب همراه با موسیقی شعار دهید.
نفس خود را با شعار دادن تنظیم کرده و بر دم و بازدم تمرکز کنید.ॐ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن OM | نسخه زنانه | امتیاز دهید.
[ratings]