مانترا مدیتیشن کمک الهی Aap Sahai Hoa

Divine Help Mantra

مانترا مدیتیشن برای کمک الهی Aap Sahai Hoa

مواقعی هست که همه چیز در دست ما نیست، وقتی نمی توانیم اتفاقات اطرافمان را کنترل کنیم… در آن مواقع ما به کمک الهی نیاز داریم…. آن خدایی که کسی خارج از ما نیست، بلکه در درون همه ماست…. و در اطراف ما حاضر است.

مانتراهای قدرتمند مراقبه به ویژه برای شفابخشی روح و جسم طراحی شده اند.
قدرت شفابخشی مدیتیشن برای همه شناخته شده است، وقتی شما مدیتیشن را با مانترا ترکیب میکنید، این اثرات چند برابر می شوند…

معنی هر مانترا را بفهمید، سپس روی آن مراقبه کنید و شعار دهید.

 

 

مانترا

Aap Sahai Hoa Sachay Daa Sacha Doaa، Har Har Har

معنی مانترا

خود خداوند محافظ، پشتیبان و شفا دهنده من شده است. صدیق حق به ما عنایت کرده است، خدا، خدا، خدا.

 

راهنمای مدیتیشن

1. موقعیت راحتی برای نشستن پیدا کنید. می توانید در حالت لوتوس بنشینید، یا مستقیم صاف روی صندلی و پشت خود را صاف بگذارید…. هدف واقعی نحوه نشستن شما نیست، هدف واقعی نفس کشیدن به راحتی است و وضعیتی که به شما امکان می دهد تا توجه را به تنفس جلب کنید.

2. اکنون می توانید موسیقی مانترا را در پس زمینه پخش کنید، اما لطفا معنای مانترا را بخوانید.

3. چشمان خود را به آرامی ببندید.

4- گام بعدی جلوگیری از تمام افکار موجود در ذهن ما است. کنترل مستقیم ذهن بسیار دشوار است ، اینجا جایی است که تنفس به ما کمک می کند. تمرکز خود را روی نفس کشیده و وارد کنید ، مسیر آن را دنبال کنید ، زیرا از بینی وارد ریه ها می شود ، قفسه سینه را منبسط کرده و بدن را به آرامی ترک می کند. بگذارید تنفس شما تثبیت شود و یک ریتم را دنبال کنید.

5- سپس بدن خود را شل کنید و نفس خود را بیرون دهید و تنش ، استرس را در بدن ، صورت ، بازوها ، شانه ، پاها و ذهن خود به آرامی بیرون بریزید.

6. اکنون وقت آن است که بر معنای مانترا تمرکز کنیم. اگر قلباً آن را داشته باشید ، می توانید آن را شعار دهید ، اما تحول از درک آغاز می شود. بنابراین با تمرکز بر معنای مانترا ، می توانید موسیقی مانترا را در پس زمینه اجرا کند. در معنا مراقبه کنید ، عمیق شوید ، درک خود را توسعه دهید. و وقتی راحت شدید ، می توانید شعار دهید ، آواز بخوانید.

7. پس از اتمام کار ، دستان خود را به آرامی به هم بمالید ، و هنگامی که آنها گرم شدند ، آنها را بر روی چشم خود نگه دارید و همانطور که چشم های جدید خود را باز می کنید ، به آرامی برداشته شوید.

 

Understand ~ Meditate ~ Chant ~ Sing Along

درک کنید ~ مراقبه کنید ~ شعار دهید ~ همراه هم آواز بخوانید


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن کمک الهی Aap Sahai Hoa امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.