این محتوا برای مشترکان محدود

ماهنامه دانش یوگا شماره 89 – 90

مجله دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا – 134

مطالعه آنلاین با کلیک بر کاور مجله بالا معرفی فهرست معرفی ماهنامه دانش یوگا شماره 134 – 135، منتشر شد.چگونه یک برنامۀ خانوادگی یوگا داشته باشیم، مجموعه حرکات یوگا برای پوکی استخوان، تاریخچۀ مراقبه، پنج نکته برای شروع دوبارۀ تمرینات یوگا بعد از عمل جراحی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله دانش یوگا تنها مجله تخصصی مربوط با یوگا است که در اسفند ماه سال 1380

ادامه مطلب »
مجله دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا – 133-132

مطالعه آنلاین با کلیک بر کاور مجله بالا معرفی فهرست معرفی ماهنامه دانش یوگا شماره 132 – 133، منتشر شد.طنین کاسه مرتعش، دوست دیرینۀ یوگا، مخاطرات حرفۀ مربی‌گری‌ یوگا، 18 اصل و قانون زندگی معنوی و پنج سودمندی یوگای صبحگاهی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله دانش یوگا تنها مجله تخصصی مربوط با یوگا است که در اسفند ماه سال 1380 مجوز انتشار گرفت. این نشریه

ادامه مطلب »
مجله دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا – 131-130

مطالعه آنلاین با کلیک بر کاور مجله بالا معرفی فهرست معرفی ماهنامه دانش یوگا شماره 130 – 131، منتشر شد.گفت‌وگویی با نویسندۀ کتاب چرا یوگا تأثیرگذار است، یوگا و ورزش، کاربرد یوگای جامع، برای ورزش‌های قهرمانی و بزرگ‌ترین مانع زندگی ما، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله دانش یوگا تنها مجله تخصصی مربوط با یوگا است که در اسفند ماه سال 1380 مجوز انتشار گرفت. این

ادامه مطلب »
مجله دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا – 128-129

مطالعه آنلاین با کلیک بر کاور مجله بالا معرفی فهرست معرفی ماهنامه دانش یوگا شماره 128 – 129، منتشر شد. یوگا راهی به سوی تغییر پایدار، سوترای سیزدهم، پرانایاما، مقایسۀ فرهنگ غربی و شرقی یوگا و جاپا، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله دانش یوگا تنها مجله تخصصی مربوط با یوگا است که در اسفند ماه سال 1380 مجوز انتشار گرفت. این نشریه از شهریور ماه

ادامه مطلب »