مدیتیشن با 417 برای پاکسازی انرژی منفی خانه

فرکانس سولفژ 417 هرتز برای حذف انرژی منفی از خانه و افزایش ارتعاش مثبت.
پخش این موسیقی دروازه ای به خلوص و فراوانی بی اندازه است.
این باعث تسکین انرژی های منفی در درون خود و محیط شما می شود. علاوه بر این، فرض بر این است که این لحن هنگام زمزمه، مقدسات الهی را منتقل می کند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن با 417 برای پاکسازی انرژی منفی خانه امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.