YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز - معجزه شفابخش درون

همه چیز در این جهان در حالت ارتعاش دائمی است.

این فقط موسیقی فرکانس 432 هرتز یا 528 هرتز نیست – شما، من، زمین ما، پرندگان، درختان، خورشید و حتی چیزهایی که می توانید لمس کنید، حس کنید یا ببینید.
آن انرژی پنهان، آن هاله.
این انرژی ارتعاشی است که آنچه را که به کیهان می فرستیم و دریافت می کنیم را ایجاد و تعریف می کند.
هنگامی که ما بیش از حد استرس می گیریم یا نگران میشویم، یا عصبانی می شویم یا از چیزی آشفته می شویم، همه این میلیون ها چیز انرژی ارتعاشی ما را تغییر می دهند؛ و همه چیز روی این انرژی ارتعاشی هاله ما تأثیر می گذارد، افرادی که با آنها تعامل داریم، لباس هایی که می پوشیم، چیزهایی که می خوریم، علف هایی که روی آن راه می رویم، آسمان بالای سرمان. ما تنها نیستیم، ما بخشی از کل این سیستم ارتعاشی هستیم، ما بخشی از این رقص انرژی ها هستیم.

شاید ما خیلی چیزها را نادیده می گیریم، چیزهای زیادی را نمی بینیم، هنوز همه چیز بر انرژی ارتعاشی ما تأثیر می گذارد. و با گذشت سالها، ما کمی ناهماهنگ می شویم. انرژی های ما ناهمسو می شوند. ما شروع به مریض شدن می کنیم، شروع به سردرد می کنیم، بدنمان آسیب می بیند، حالت عاطفی ما به هم می ریزد، بسیار حساس می شویم… و 100 چیز مختلف دیگر.

 

وقتی این اتفاق افتاد، درک کنید که زمان آن فرا رسیده است که انرژی خود را با انرژی طبیعت هماهنگ کنیم.

خودمان را با طبیعت هماهنگ کنیم، خودمان را با کائنات هماهنگ کنیم. و بخشی از این رقص خارق العاده شوید.
و لازم نیست سعی کنید بخشی از این طبیعت شوید، در واقع برعکس آن است. باید دست از تلاش بردارید. از مقاومت در برابر آنچه هست دست بردارید. دست از فشار دادن خود بردارید فقط استراحت کنید، استراحت کنید و استراحت کنید….
بگذار همه چیز برود…. بگذارید همه چیز با جریان ادغام شود….
اجازه دهید خود را با جریان ادغام کنید….
و همانطور که بیشتر و بیشتر با طبیعت طنین انداز می شوید، خود را با آن ادغام کنید، که طبیعت واقعی شما… بدن شما شروع به دگرگونی خواهد کرد. سلول های درونی شما شروع به دگرگونی می کنند، انرژی شما شروع به دگرگونی می کند، طبیعت شما شروع به دگرگونی می کند، احساسات شما، روش صحبت کردن، راه رفتن شما، همه چیز از درون تغییر می کند. به سادگی با تلاش نکردن مقاومت نکردن، فقط در آغوش گرفتن ماهیت واقعی خود، با یکی شدن با آن طبیعت. فکر می‌کنم خیلی از فرکانس 432 هرتز منحرف شده‌ام، اما برای ما مهم‌تر است که موارد بالا را درک کنیم، و سپس موسیقی 432 هرتز به طور خودکار معنا پیدا می‌کند.

مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز – موسیقی طبیعت

فرکانسی که بدن ما به طور طبیعی طنین انداز می کند. مدیتیشن با موسیقی تنظیم شده روی 432 هرتز به طور خودکار باعث آرامش بیشتر می شود. آن ارتعاشات مثبت و انرژی شفابخش موسیقی 432 هرتز به همسو کردن انرژی ما، ارتعاشات ما با زمین و طبیعت کمک می کند.

و امواج صوتی یکی از بهترین راه‌ها برای همسو کردن انرژی‌های ما هستند، زیرا رزونانس بسیار قدرتمند است. و به همین دلیل مراقبت از محیط صوتی اطرافتان بسیار مهم است. صدای دائمی ترافیک و سایر صداهای صنعتی واقعاً می توانند انرژی های ما را خیلی سریع نادرست کنند….  همچنین، داشتن یک موسیقی ملایم بر اساس 432 هرتز در پس‌زمینه به شما کمک می‌کند تا خود را با طبیعت هماهنگ کنید.

موسیقی سلفژ مدیتیشن خواب درمانگر