meditate-20-minutes-every-day
همانطور که با این موسیقی مدیتیشن میکنی، به قلبت لبخند بزن قلبت را مثل یک گل ببین، تازه، پر از عشق، پر از عطر... که به دنیا می تابید... همانطور که در کنار این موسیقی مدیتیشن می کنی، تمام احساسات منفی درون قلبت را رها کن و تماشا کن که لطیف و پر از عشق می شود.
saffu-pYaKs30p9zg-unsplash
فرکانس 639hz پر از عشق و درخشش
639 هرتز ... فرکانس پر از عشق، درخشش و انرژی مثبت، فرکانس قلب است... ارتعاش چاکرای قلب ما.. می تواند مضطرب ترین قلب ها را به عزیزان دلسوز تبدیل کند... پر از انرژی مثبت...
meditate-20-minutes-every-day
و این فرکانس به شما کمک خواهد کرد، این موسیقی به شما در سفر مراقبه شما کمک خواهد کرد. 639 هرتز به دلیل تأثیرات مثبت خود بر چاکرای قلب شناخته شده است، فرکانس آن که چاکرای قلب را متعادل می کند. و آن را شفا می دهد.

639 هرتز … فرکانس پر از عشق، درخشش و انرژی مثبت، فرکانس قلب است… ارتعاش چاکرای قلب ما.. می تواند مضطرب ترین قلب ها را به عزیزان دلسوز تبدیل کند… پر از انرژی مثبت… همانطور که این موسیقی را می شنوید، به قلبت لبخند بزن قلبت را مثل یک گل ببینم، تازه، پر از عشق، پر از عطر… که به دنیا می تابید… همانطور که در کنار این موسیقی مدیتیشن می کنی، تمام احساسات منفی درون قلبت را رها کن و تماشا کن که لطیف و پر از عشق می شود. و مثبت بودن

639 هرتز … فرکانس پر از عشق، درخشندگی و انرژی مثبت

و این فرکانس به شما کمک خواهد کرد، این موسیقی به شما در سفر مراقبه شما کمک خواهد کرد. 639 هرتز به دلیل تأثیرات مثبت آن بر چاکرای قلب شناخته شده است، فرکانس آن که چاکرای قلب را متعادل می کند. و آن را شفا می دهد.

✓ ایجاد روابط بین فردی هماهنگ را امکان پذیر می کند
✓ این لحن را می توان برای برخورد با مشکلات روابط – مشکلات در خانواده، بین شرکا، دوستان استفاده کرد.
✓ صحبت در مورد فرآیندهای سلولی، فرکانس 639 هرتز می تواند برای تشویق سلول به برقراری ارتباط با محیط خود استفاده شود.
✓ ارتباطات، درک، بردباری و عشق را تقویت می کند.