مدیتیشن مانترا OM | هماهنگ با انرژی کیهان |

موسیقی فرکانس 432 ادراک را افزایش می دهد، وضوح ذهنی فرد را افزایش می دهد و شهود را باز می کند.
به طور کلی، این فرکانس سلفژ ثابت شده است که یک فرکانس شفابخش است
.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن مانترا OM | هماهنگ با انرژی کیهان | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.