loader image

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

مراقبه شیوا مانترا  BOLO SHIV SHAMBHO | ریشه کن کردن انرژی های منفی |
لطفا صبور باشید....

مراقبه شیوا مانترا BOLO SHIV SHAMBHO | ریشه کن کردن انرژی های منفی |

Shiva Mantra Meditation
  • امتیاز داده نشده
  • زمان مدیتیشن 1:11:10

مانترا مدیتیشن Shiva  ||ریشه کن کردن انرژی منفی ||

ॐ مانترا های شیو قدرت تمیز کنندگی و محافظتی عظیمی دارند. آنها به ریشه کن کردن تمام استرس و انرژی منفی در بدن ، روح و روان کمک می کنند. و شعار دادن به مانتراهای شیوا در ایجاد قدرت درونی کمک می کند.

 

MANTRA

Bolo Shiv Shiv Shiv
Bolo Shiv Shambho

مانترا های شیو قدرت تمیز کنندگی و محافظتی عظیمی دارند. آنها به ریشه کن کردن تمام استرس و انرژی منفی در بدن ، روح و روان کمک می کنند. و شعار دادن به مانتراهای شیوا در ایجاد قدرت درونی کمک می کند. مانتراهای شیو به “Raksha Kawach” به معنی زره محافظ معروف هستند. این از ما در برابر انرژی های منفی ، بیماری ها و ترس های داخلی خود محافظت می کند.
هنگام خواندن این لرد شیوا مانترا – نفس عمیق بکشید و همراه آن شعار دهید ، و اجازه دهید هر سلول از بدن شما لرزش شعار ، انرژی صوتی خود را احساس کند ، اجازه دهید هر سلول با صدای شما طنین انداز شود و شعار دهد. و مدیتیشن کنید و به انرژی درونی خود بپردازید ، به این بپردازید که چگونه از درون و بیرون نیرومندتر و قدرتمندتر می شوید … مانند لرد شیوا … همه آنچه در درون خود داریم .. همراه هم شعار دهید و مراقبه کنید.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مراقبه شیوا مانترا BOLO SHIV SHAMBHO | ریشه کن کردن انرژی های منفی | امتیاز دهید.
[ratings]