موسیقی تراپی Binaural beats

موسیقی با پخش “ضربه های دوگوشی” اصطلاحی است که به پخش یک فرکانس صوتی در یک گوش و فرکانس صدای دیگر در گوش مقابل داده می شود، که یک افکت دو رنگی را در مغز میانی ایجاد می کند که در واقع یک تن در نظر گرفته می شود. این باعث ایجاد یک اثر “Entrainment” در مغز می شود که بسته به فرکانس نتایج مختلفی دارد.

س. بیت های دو گوش برای چه چیزهایی خوب هستند؟

خیلی چیزها. مدیتیشن، آرامش، تسکین استرس، خواب عمیق تر، تسکین درد، انبساط ذهن، هماهنگ سازی نیمکره مغز، و این لیست همچنان ادامه دارد.

تقریباً هر عنصری از مجموعه ذهن/بدن را می‌توان با استفاده از ضربان دو گوش، که باز هم فقط Brainwave Entrainment است، بهبود بخشید.

س. آیا بیت های دو گوش واقعاً کار می کنند؟

در واقع. بسیاری از مطالعات علمی (مخصوصاً اخیراً) تحقیقات قطعی در مورد Brainwave Entrainment و اثرات آن دارند.

س. آیا باید برای این موسیقی هدفون استفاده کنم؟

لازم نیست از هدفون استفاده کنید، اما اگر این کار را انجام دهید، اثر Binaural افزایش می یابد.

س. آیا هنگام گوش دادن به این باید چشمانم را ببندم؟

نه، اگرچه متوجه خواهید شد که بستن چشمانتان به طور کلی منجر به حالتی عمیق تر و عمیق تر در حین گوش دادن می شود.