loader image

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

موسیقی ریکی انرژی دستان شفادهنده
لطفا صبور باشید....

موسیقی ریکی انرژی دستان شفادهنده

  • امتیاز داده نشده
  • زمان مدیتیشن 1:11:10

REIKI به معنای “روح جهانی زندگی” ترجمه می شود – انرژی که به طور مداوم از درون و اطراف هر موجود زنده ای جریان دارد.

ریکی به طور کلی به عنوان ابزاری برای بهبود بیماری های جسمی درک می شود اما در واقع اینطور نیست. از ریکی می توان برای خیلی بیشتر از اینها استفاده کرد. می توان تقریباً در هر زمینه زندگی از جمله تجلی چیزی خاص از ریکی برای پیشرفت استفاده کرد. اگر قانون جذب را یاد گرفته اید و می دانید که از قدرت ذهن استفاده می کنید ، می توانید از این تکنیک ها استفاده کنید و آشکار کنید اما به طور کلی ، محدودیت این است که می توانید یک چیز را همزمان نشان دهید. از طرف دیگر ، می توان از ریکی برای آشکار سازی همزمان بسیاری از اهداف استفاده کرد.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به موسیقی ریکی انرژی دستان شفادهنده امتیاز دهید.
[ratings]