مدیتیشن ریکی انرژی صلح شفا جسم و روح

  • امتیاز داده نشده
  • زمان 1:11:10

REIKI به معنای “روح جهانی زندگی” ترجمه می شود – انرژی که به طور مداوم از درون و اطراف هر موجود زنده ای جریان دارد.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن ریکی انرژی صلح شفا جسم و روح امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.