موسیقی مدیتیشن ریکی صلح دستان شفابخش

REIKI به معنای “روح جهانی زندگی” ترجمه می شود – انرژی که به طور مداوم از درون و اطراف هر موجود زنده ای جریان دارد.

ریکی به طور کلی به عنوان ابزاری برای بهبود بیماری های جسمی درک می شود اما در واقع اینطور نیست. از ریکی می توان برای خیلی بیشتر از اینها استفاده کرد. می توان تقریباً در هر زمینه زندگی از جمله تجلی چیزی خاص از ریکی برای پیشرفت استفاده کرد. اگر قانون جذب را یاد گرفته اید و می دانید که از قدرت ذهن استفاده می کنید ، می توانید از این تکنیک ها استفاده کنید و آشکار کنید اما به طور کلی ، محدودیت این است که می توانید یک چیز را همزمان نشان دهید. از طرف دیگر ، می توان از ریکی برای آشکار سازی همزمان بسیاری از اهداف استفاده کرد.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به موسیقی مدیتیشن ریکی صلح دستان شفابخش امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.