YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مانترا مدیتیشن لرد گانشا | مانترای دستیابی به موفقیت، تمرکز و رفع موانع |
لطفا صبور باشید....

مانترا مدیتیشن لرد گانشا | مانترای دستیابی به موفقیت، تمرکز و رفع موانع |

  • امتیاز داده نشده
  • زمان مدیتیشن 11:11

مانترا مدیتیشن لرد گانشا 
مانترای دستیابی به موفقیت و رفع موانع


Ganesh Maha Mantra Meditation

 

مانترا سانسکریت اختصاص داده شده به لرد گانشا یک مانترا مهم برای دستیابی به تمرکز و رفع موانع است.  یوگی ها از این مانترا برای کمک به آنها در سفر معنوی استفاده می کنند.

معنای آن بسیار واضح است و در خود کلمات موجود است- “سلام بر موانع برطرف کننده.”

این به شما انرژی می دهد تا موانع پیش بینی شده را جابجا کنید و نشان دهنده تمایل کامل برای انجام آن است.
این یک مانترا مدیتیشن است که به خداوند گانشا اختصاص داده شده است و ما قبل از شروع هرگونه کار جدید آن را می خوانیم.
وقتی موانع درونی یا بیرونی مانع از رسیدن ما به خود واقعی ما و درک کامل پتانسیل ما می شود ، آن را می خوانیم.

~
OM GAM GANAPATAYE NAMAHA
~

OM – صدا ، ارتعاش جهان ، صدای اولیه
GAM – صدای Seed یا صدای بیجا لرد گانشا
GANAPATAYE – نام دیگر لرد گانش ، کسی که بر موانع غلبه می کند.
NAMAHA – سلام خود را به شما عرض می کنم ، در مقابل شما تعظیم می کنم.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن لرد گانشا | مانترای دستیابی به موفقیت، تمرکز و رفع موانع | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...