مدیتیشن باغ کیهانی | ارتعاشات انرژی مثبت |

همه چیز در این جهان در حالت ارتعاش دائمی است.

این فقط موسیقی فرکانس 432 هرتز یا 528 هرتز نیست – شما، من، زمین ما، پرندگان، درختان، خورشید و حتی چیزهایی که می توانید لمس کنید، حس کنید یا ببینید. اون انرژی پنهان اون هاله این انرژی ارتعاشی است که آنچه را که به کیهان می فرستیم و دریافت می کنیم را ایجاد و تعریف می کند.

وقتی این اتفاق افتاد، درک کنید که زمان آن فرا رسیده است که انرژی خود را با انرژی طبیعت هماهنگ کنیم.

فرکانس 432 هرتز – فرکانس کائنات است.

آن ارتعاشات مثبت و انرژی شفابخش برای موسیقی 432 هرتز به همسو کردن انرژی ما، ارتعاشات ما با زمین و کائنات کمک می کند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن باغ کیهانی | ارتعاشات انرژی مثبت | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.