دستیابی به آرامش درونی با فرکانس سلفژیو 396 هرتز

فرکانس سولفژ چیست

فرکانس‌های سولفژ 9 تن هستند که از اعداد شناسی گرفته شده‌اند که قرن‌ها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اعتقاد بر این است که این فرکانس ها تغییرات مثبتی را به فرکانس های نزدیک به آنها ایجاد می کنند.

فرکانس سولفژ 396 هرتز برای غلبه بر استرس و نگرانی

مراکز انرژی بدن فیزیکی اغلب توسط ترس، استرس، نگرانی، اضطراب مسدود می شود و اثرات آن در هر بخش از زندگی ما منعکس می شود. ما شروع به منفی شدن می کنیم. بدن شروع به تولید کورتیزول بیشتری می کند و شروع به تأثیر بر خواب و سلامت ما می کند.

فرکانس سولفژ 396 هرتز یکی از فرکانس های بنیادی مورد استفاده در درمان صدا است. این فرکانس احساس گناه را که اغلب نشان دهنده یکی از موانع اساسی تحقق است، پاک می کند.

موسیقی با فرکانس 396 هرتز در ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی از انرژی مفید است که به ما کمک می کند و به اهداف ما قدرت می دهد. ارتعاشات آن شما را از احساس گناه و ترس رها می کند. از این فرکانس سولفژ برای بیداری و تبدیل غم به شادی نیز استفاده می شود.

فرکانس 396 هرتز با چاکرای ریشه مرتبط است، مرکز انرژی اولیه ما و برای متعادل کردن چاکرای ریشه استفاده می شود.

مزایای گوش دادن به موسیقی با فرکانس سولفژ 396 هرتز

به اهداف شما قدرت می دهد.
احساس گناه را ریشه کن می کند، حتی احساس گناهی که در اعماق ضمیر ناخودآگاه وجود دارد.
توانایی شما برای یافتن آرامش درونی را افزایش می دهد.
این به شما کمک می کند بر ترسی که معمولاً مانع اصلی در تحقق رویاها و اهداف ما است غلبه کنید.
از باورها و افکار منفی ناخودآگاه رهایی می یابد.
برای متعادل کردن چاکرای ریشه استفاده می شود
غم را به شادی تبدیل می کند.