7 چاکرا | راه دانش ما | صدگورو

7 Chakras | Our Doorway To Knowledge
  • امتیاز داده نشده
  • زبان English

► در این سخنرانی ، صدگورو (Jaggi Vasudev) درباره 7 چاکرا ، که مهمترین نقاط اتصال “نادی ها” در بدن هستند ، توضیح می دهد و جنبه های مختلف عرفانی این هفت چاکرای اساسی را بررسی می کند. او به ما چیدمان چاکراها را در بدن می گوید ، و اینکه چگونه با فعال شدن بیشتر چاکراها در بدن ، یک انسان توانایی انتقال روند معنوی را پیدا می کند.

#هفت چاکرا   

 

#Sadhguru

یوگی ، عارف و بصیر ، صدگورو یک استاد معنوی با اختلاف است. زندگی و کار او که ترکیبی از ژرفی و عمل گرایی است ، یادآوری می کند که یوگا یک علم معاصر است و از حیث حیاتی مربوط به زمان ما است.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به 7 چاکرا | راه دانش ما | صدگورو امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.