مدیتیشن شفای عمیق | فعالسازی غده صنوبری |

موسیقی مدیتیشن شفابخش با فرکانس 639+285 

☯ فرکانس 639 سولفژیو امکان ایجاد روابط بین فردی هماهنگ را فراهم میکند، که می توان برای مقابله با مشکلات روابط استفاده کرد.
فرکانس موسیقی 639 سولفژیو – انرژی خالص مثبت را تجربه کنید.
شفابخش معجزه آسا براساس طنین 639Hz است، نیز با چاکرای قلب مرتبط است.
این فرکانس سلفژ دلسوزی و عشق ابدی است.

☯ فرکانس سلفژ 285 سولفژیو  باعث التیام و بازسازی بافت ها میشود، اندام های آسیب دیده را بازسازی می کند و آنها را به فرم اصلی میآورد.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن شفای عمیق | فعالسازی غده صنوبری | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.