راهنمای درمان چاکرا با فرکانس شفا چاکرا

chakras-symbol-

فهرست مطالب

فرکانس سولفژ 396 هرتز | درمان چاکرای ریشه 

فرکانس شفابخش 396 هرتز اثرات مفیدی بر احساس گناه دارد. این فرکانس احساس گناه را که اغلب نشان دهنده یکی از موانع اساسی تحقق است، پاک می کند.
ارتعاشات فرکانس 396 شما را از احساس گناه و ترس رها می کند. از این فرکانس سولفژ برای بیداری و تبدیل غم به شادی نیز استفاده می شود.

مزایای فرکانس سولفژ 396 هرتز

❂ به اهداف شما قدرت می دهد.
❂ احساس گناه را ریشه کن می کند، حتی احساس گناهی که در ضمیر ناخودآگاه وجود دارد.
❂ کمک می کند بر ترسی که معمولاً مانع اصلی در تحقق رویاها و اهداف ما است غلبه کنید.
❂ رهایی از باورها و افکار منفی ناخودآگاه
❂ برای متعادل کردن چاکرای ریشه استفاده می شود.

فرکانس سولفژ 417 هرتز | درمان چاکرای خاجی

417 هرتز یکی از فرکانس‌های زیبای سولفژ است که تمام منفی‌های درون ما را از بین می‌برد. این فرکانسی است که می تواند تغییر ایجاد کند. این نشانه شروع جدید در زندگی است و آنقدر قدرتمند است که می تواند اتفاقات منفی را معکوس و خنثی کند.

مزایای فرکانس سولفژ 417 هرتز

❂ انرژی منفی را از بدن دفع می کند.
❂ انرژی منفی را از خانه و محل کار حذف می کند.
❂ افکار منفی و الگوهای رفتاری را از بین می برد.
❂ موقعیت هایی با پیامد منفی را خنثی کنید.
❂ تغییر را در شما و دیگران تسهیل می کند.
❂ برای بیرون آمدن از تروما.
❂ برای متعادل کردن چاکرای خاجی استفاده می شود.

فرکانس سولفژ 528 هرتز | چاکرای شبکه خورشیدی

فرکانس سولفژیو 528 هرتز به عنوان فرکانس عشق و فرکانس تبدیل شناخته می شود. این به دلیل تأثیرات دگرگونی قدرتمند خود بر روی بدن انسان شناخته شده است زیرا به کاهش هارمون استرس در بدن ما کمک می کند و به دنبال آن اثرات مفید آن افزایش مقدار انرژی است.
همچنین به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی کمک می کند که به اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر کمک می کند.
وقتی این 2 منبع قدرتمند صدا و ارتعاش را با هم ترکیب می کنیم، چیزی که به دست می آوریم کاملاً معجزه آسا است.

مزایای فرکانس سولفژ 528 هرتز

❂ باعث کاهش هماهنگی کورتیزول در بدن ما می شود.
❂ تحول و معجزه را در زندگی شما به ارمغان می آورد.
❂ چاکراها را بهبود می بخشد که به دنبال آن اثرات مفید آن افزایش مقدار انرژی است.
❂ همچنین به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی کمک می کند که به اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر کمک می کند.
❂ برای متعادل کردن چاکرای شبکه خورشیدی استفاده می شود.

فرکانس سولفژ 639 هرتز | چاکرای قلب

فرکانس سولفژ 639 هرتز ما را قادر می سازد تا روابط بین فردی هماهنگ را متعادل کنیم. این فرکانس باستانی شفابخش برای ایجاد هماهنگی در خانواده، دوستان و در حلقه اجتماعی استفاده می شود. این درک، تحمل و عشق را افزایش می دهد.

مزایای فرکانس 639 هرتز 

❂ ایجاد روابط بین فردی هماهنگ را امکان پذیر می سازد.
❂ برای برخورد با مشکلات روابط – مشکلات خانواده، بین شرکا، دوستان استفاده کرد.
❂ در مورد فرآیندهای سلولی، می توان از فرکانس 639 هرتز برای تشویق سلول به برقراری ارتباط با محیط خود استفاده کرد.
❂ ارتباط، تفاهم، بردباری و عشق را تقویت می کند.
❂ برای متعادل کردن چاکرای قلب استفاده می شود.

فرکانس سولفژ 741 هرتز | چاکرای گلو

فرکانس سولفژو 741 هرتز برای حل مسائل و بیدار کردن شهود استفاده می شود. این لحن به زندگی پاک، پایدار و معنوی منجر می شود. این فرکانس سلفژ برای داشتن یک زندگی سالم تر و ساده تر مفید است.

مزایای فرکانس سولفژ 741 هرتز

❂ سلولهای بدن را از انواع مختلف تشعشعات الکترومغناطیسی پاک می کند. سموم را از بین می برد و سلول ها و اندام ها را سم زدایی می کند.
❂ بدن و خانه و محل کار را از تشعشعات مضر الکترومغناطیسی پاک می کند.
❂ ذهن و بدن را پاک می کند.
❂ بیان و راه حل ها را ترویج می کند.
❂ برای متعادل کردن چاکرای گلو استفاده می شود

فرکانس سولفژ 852 هرتز | چاکرای چشم سوم

فرکانس سولفژیو 852 هرتز برای افزایش آگاهی و بازگشت به نظم معنوی استفاده می شود. از این فرکانس به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط با روحیه معنویات استفاده می شود. 

مزایای فرکانس سولفژ 852 هرتز

• بازگشت به نظم معنوی 
• شهود را بیدار کنید
• نیروی درونی را بیدار می کند
• انرژی سلول را افزایش می دهد
• برای متعادل کردن چاکرای چشم سوم استفاده می شود.

فرکانس سولفژ 963 هرتز | چاکرای تاج

فرکانس سولفژ 963 هرتز با بیداری شهود و فعال کردن غده صنوبری مرتبط است و به آن فرکانس شفای معجزه آسا نیز می گویند. چاکرای تاج ما را بیدار می کند و انرژی مثبت و
ارتعاشات را افزایش می دهد و به ما کمک می کند به منبع اصلی خود متصل شویم. این شما را قادر می سازد تا یگانگی را تجربه کنید و با دنیای معنوی ارتباط برقرار کنید.
ما از ارتعاش و انرژی ساخته شده ایم. وقتی چاکرای تاج بیدار می شود و باز می شود، به بالاترین حالت ارتعاشی می رسیم و دسترسی به آن انرژی بی نهایت کیهانی را باز می کند.