سرودن بیجا مانترا برای شفای چاکراها

خواندن مانتراها می تواند به تعادل انرژی چاکرا کمک کند و ذهن، بدن و روح سالم را ارتقا دهد. هنگامی که مانتراهای چاکراهای خاصی را می خوانید، ارتعاشات آنها با آن چاکرای خاص طنین انداز می شود و از انرژی برای رشد شخصی و معنوی استفاده می کند.

فهرست مطالب

بیجا مانتراها چیست؟ 

درمیان انواع مانتراها در یوگا، بیجا مانترا جوهره همه مانتراها است که به آن قدرت خاصی می بخشد که به آن “مانترا دانه ای” می گویند. در زبان سانسکریت، “بیجا” به معنای “دانه” است. مانترا بیجا یکی از هجاهای سانسکریت است که برای خواندن و فراخوانی صدای فرکانس خاصی استفاده می شود که انرژی کیهانی را در بدن ما هدایت می کند.

در تمرینات یوگا یا مدیتیشن، مانتراهای بیجا برای تشویق الهام، سلامت و سرزندگی استفاده می‌شوند. آن‌ها به یوگی‌ها کمک می‌کنند تا به جریان انرژی کیهانی زیربنایی که در کل این جهان وجود دارد ضربه بزنند.

با خواندن مانتراهای بیجا با لحن طبیعی، ما در واقع ارتعاشات صوتی را ایجاد می کنیم که با چاکراها هماهنگ است. بنابراین به این صداها، صداهای چاکرا می گویند.

مانتراهای بیجا و صداهای چاکراها

چگونه بیجا مانتراها می توانند در تعادل چاکرا کمک کنند؟ این واقعیت که 7 چاکرا در بدن ما چرخ های چرخان انرژی پرانیک هستند، Bija Mantras را به ابزاری عالی برای آنها تبدیل می کند. 

اینجوری بفهم

پرانا در چاکراهای ما با سرعت خاصی می چرخد ​​(بر اساس چاکرای متعادل یا نامتعادل) که انرژی ارتعاشی با فرکانس خاصی تولید می کند. هر چاکرا را به فرکانس ارتعاش، صدا، رنگ و نمادی که با آن تنظیم شده است هدایت می کند.

با سرودن مانتراهای بیجا، ما در واقع ارتعاشات صوتی را ایجاد می کنیم که با چاکراها هماهنگ است. بنابراین به این صداها، صداهای چاکرا می گویند. به عنوان مثال، OM سرود بیجا مانترا است که به آن صدای جهان هستی نیز می گویند.

در اینجا مانتراهای بیجا برای هر یک از چاکراها آمده است:

هر یک از هفت چاکرای اصلی در بدن ما دارای یک مانترای دانه است. با سرودن مانترای دانه چاکرا، ارتعاشات صوتی ایجاد میکنیم که به تعادل و شفای چاکرا کمک میکند. 

cropped-chakra-symbol-mantra-.jpg

مانترای دانه چاکرای ریشه  LAM

فرکانس صدای LAM با چاکرای ریشه طنین انداز می شود و ترس و احساس گناه را از بین می برد. چاکرای ریشه همان فرکانس رعد و برق یا زلزله دارد.

وقتی مانترای LAM را می خوانید، فرکانس آن با فرکانس چاکرای ریشه هماهنگی ایجاد می کند و از این رو چاکرا را متعادل می کند. 

مانند plum or alum به صورت “lum” تلفظ می شود

bija-bija-mantra-root-chakra-mantra

مانترای دانه چاکرای خاجی  VAM

فرکانس چاکرای خاجی با صدای جریان آب تنظیم می شود بنابراین هنگامی که شما VAM را شعار می دهید فرکانس آن به فعال شدن چاکرا کمک می کند. از این طریق، هر گونه انسداد یا عادت بد را از بین می برد و در عین حال ذهن شما را برای پذیرش تغییر باز می کند.

به عنوان “vum” مانند as in thumb or numb تلفظ می شود

bija-bija-mantra-sacral-chakra-mantra

مانترای دانه چاکرای شبکه خورشیدی  RAM

چاکرای شبکه خورشیدی با دگرگونی مرتبط است و خواندن RAM به طور موثری به دستیابی به آن کمک می کند.

منحصر به فردترین ویژگی صدای RAM این است که می تواند به بهبود DNA شما نیز کمک کند. خواندن مانترا بیجا یکی از مستقیم ترین راه ها برای فعال کردن این چاکرا و بیدار کردن قدرت شخصی شماست.

تلفظ به عنوان “rum”

bija-bija-mantra-sacral-chakra-mantra

مانترای دانه چاکرای قلب  YAM

فرکانس چاکرای قلب با صدای طبیعی هوا و باد منطبق است و خواندن YAM یک رزونانس هارمونیک با این چاکرا ایجاد می کند.

این مانترا بیجا به تقویت ارتباطات شما کمک می کند که از طریق آن ارتباط بهتری با مردم و همچنین محیط خواهید داشت.

به عنوان “yum” مانند در yummy تلفظ می شود

bija-bija-mantra-sacral-chakra-mantra

مانترای دانه چاکرای گلو  HAM

خواندن HAM شهود شما را که ارتباط نزدیکی با چاکرای گلو دارد، بیدار می کند با چاکرا طنین انداز می شود و در فعال سازی و پاکسازی چاکرای گلو بسیار موثر است.

مانند humming به صورت «hum» تلفظ می شود

bija-bija-mantra-sacral-chakra-mantra

مانترای دانه چاکرای چشم سوم  AUM

OM صدای جهانی است. گفته می شود که فرکانس ارتعاشی کل جهان با فرکانس ارتعاش OM یکسان است.
سرودن مانترای بیجا OM در باز کردن و متعادل کردن چاکرای چشم سوم مهم است.

سرودن OM مانترا بیجا هرگونه کلیشه ای را پاک می کند، نظم معنوی را متعادل می کند و همچنین ارتباطات عصبی را بازیابی می کند.

بصورت “Auuuumm ” تلفظ می شود. 

bija-bija-mantra-sacral-chakra-mantra

مانترای دانه چاکرای تاج  AH

چاکرای تاج دارای صدای سکوت است که عمیقاً با این چاکرا طنین انداز می شود. شما بی صدا OM می خوانید، در ذهن خود، سکوت به وجدان برتر شما اجازه می دهد تا به سوی الهی باز شود. با خواندن آن در سکوت، فرکانس ارتعاشی ذهن شما را احاطه کرده و باز کردن چاکرا را آسان‌تر می‌کند.

bija-bija-mantra-sacral-chakra-mantra

فواید سرودن مانترا بیجا برای شفای چاکرا


سرودن مانترا بذر چاکراها به باز کردن و پاکسازی چاکراها کمک می کند. 
شما بدون استرس خواهید بود، تمرکز بهتری خواهید داشت، تغییرات مثبتی در خلق و خوی خود تجربه خواهید کرد و پس از اتمام جلسه سرود مانترا احساس آرامش خواهید کرد.

 

نحوه سرودن مانترای دانه چاکرا

می توانید مانترای بیجا را برای همه چاکراها در یک جلسه بخوانید یا به تنهایی روی یک چاکرا تمرکز کنید. از چاکرای ریشه شروع کنید و به سمت چاکرای تاج بروید یا برعکس. تمرکز شما باید روی گوش دادن به مانترا و احساس جریان ارتعاشات در چاکرا باشد.

دستورالعمل زیر را برای مدیتیشن چاکراها دنبال کنید.

1. موقعیت مناسب برای مدیتیشن 

یک فضای راحت و آرام پیدا کنید، مطمئن شوید که مکان به خوبی تهویه می شود تا بتوانید در تمرین مدیتیشن هوای تازه دریافت کنید. چشمان خود را ببندید و چند دقیقه به بدن و ذهن خود استراحت دهید.

راهنمای موقعیت های مدیتیشن: چگونه برای مدیتیشن به درستی بنشینیم؟

 

سرودن مانترا با تمرکز بر دم و بازدم

در هنگام دم، اولین حرف و در هنگام بازدم، آخرین حرف را بخوانید. بر اساس چاکرایی که روی آن تمرکز می کنید، با بیان حرف اول مانترا بیجا شروع کنید و با کشیدن حرف آخر به پایان برسانید. به عنوان مثال، اگر تمرکز شما بر روی چاکرای ریشه است، صدای L از LAM قابل شنیدن است و صدای M را بیرون می آورید.

 

نکته: بعد از اینکه سرودن را کامل کردید، با چشمان بسته در همان حالت بنشینید و جریان ارتعاش را در سراسر بدن خود احساس کنید. از طرف دیگر، می‌توانید کف دست‌هایتان را مالش دهید تا گرم شوند، آن‌ها را روی چشم‌هایتان نگه دارید و به آرامی آن‌ها را به سمت صورت، گلو و پایین بدنتان بکشید. سپس، به آرامی چشمان خود را باز کنید.