راهنمای مدیتیشن چاکرا

دانش چاکراها میراث بسیار ارزشمندی از فرهنگ هند است. در سنت هندوها، هفت چاکرا جریان انرژی را در بدن کنترل می کنند. هنگامی که از 7 چاکراها، رنگ، فعالیت و عملکرد آنها مطلع هستید، می توانید روش های بیداری و تقویت آنها را بکار ببندید تا بتوانید در همه زمینه های زندگی تعادل ایجاد کنید.

چگونه با بهبود چاکراها زندگی خود را متحول کنید؟

در سنت هندوها، هفت چاکرا جریان انرژی را در بدن کنترل می کنند. انسداد یا عدم تعادل چاکرا می تواند علائم جسمی و روحی از جمله بیماری مزمن یا اختلالات روانی ایجاد کند. هنگامی که از 7 چاکراها، رنگ، فعالیت و عملکرد آنها مطلع هستید ، می توانید روش های بیداری و تقویت آنها را بکار ببندید تا بتوانید در همه زمینه های زندگی تعادل ایجاد کنید

هفت چاکراها و نشانه های تعادل و عدم تعادل

هر یک از 7 چاکرا شما رنگ، مانترا، موقعیت و دامنه تجربیات خاصی دارد. این 7 چاکرا عبارتند از: چاکرای ریشه، چاکرای خاجی، چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرای قلب، چاکرای گلو، چاکرای چشم سوم و چاکرای تاج. هنگامی که یکی از چاکراها از تعادل خارج می شود، منجر به تأثیر فیزیکی، عاطفی یا ذهنی بر بدن شما می شود.

قبلی
بعدی
قبلی
بعدی