YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن خواب چاکرای ریشه | پاکسازی استرس و نگرانی | سری ماندالا

مدیتیشن چاکرای ریشه | درمان و تعادل چاکرای ریشه |

پاکسازی ترس، اضطراب | موسیقی مدیتیشن چاکرای ریشه |

مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای ایجاد تعادل در جریان انرژی حیاتی در بدنمان است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.

مدیتیشن چاکرای ریشه مرکز انرژی بنیادی ما، که به طور معمول توسط ترس، اضطراب و نگرانی مسدود میشود.

چاکرای اول- چاکرا ریشه ROOT Chakra

نام سانسکریت این چاکرا Muladhara است که به معنی “پشتیبانی ریشه” است. این چاکرا در ارتباط مستقیم با مادر زمین است و به عنصر زمین مربوط می شود.

چاکرای ریشه پایه و اساس کل سیستم ما است که چاکراهای دیگر بر روی آن نشسته اند و در قاعده ستون فقرات بین دنبالچه و استخوان لگن قرار دارد و رنگ آن قرمز است. قرمز همچنین رنگ اشتیاق، قدرت، شجاعت و خودآگاهی است و به شما کمک می کند تا در بدن فیزیکی ثابت بمانید.
چاکرای ریشه اولین چاکرای هفتگانه ای است. عملکرد چاکرای ریشه این است که شما را در دنیای فیزیکی ثابت نگه دارد و شما را زنده نگه دارد. چاکرای ریشه به رنگ قرمز ارتعاش میکند و عنصر قالب زمین است.

 

 

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب چاکرای ریشه | پاکسازی استرس و نگرانی | سری ماندالا امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...