YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن خواب چاکرای شبکه خورشیدی | افزایش سطح انرژی، اعتماد به نفس | سری ماندالا

مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی |
افزایش سطح انرژی | اعتماد به نفس و نیروی درونی | مدیتیشن چاکرا ||

 

متعادل کردن چاکرای شبکه خورشیدی به افزایش سطح انرژی، افزایش اعتماد به نفس و نیروی درونی برای دستیابی به هر چیزی در زندگی کمک می کند. مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی به کشف نگین واقعی ما کمک می کند.

همچنین زرد رنگ چاکرای شبکه خورشیدی است. به همین دلیل این فیلم دارای ماندالای زیبا با رنگ زرد است که در رنگ درمانی برای ترمیم و متعادل سازی چاکرای شبکه خورشیدی استفاده می شود.

درباره چاکرای شبکه خورشیدی

چاکرای شبکه خورشیدی سومین مرکز انرژی ما است و در نزدیکی ناف واقع شده است. این چاکرا مرکز اعتماد به نفس و عزت نفس است.
چاکرای شبکه خورشیدی در سطح فیزیکی، سیستم هضم ما را تنظیم می کند. تعادل در این چاکرا همچنین برای کاهش زخم معده مفید است و سیستم گوارش ما را سالم نگه می دارد. بنابراین، جریان انرژی در این چاکرا بسیار مهم است.
در سطح عاطفی، اگر این چاکرا متعادل باشد، احساس خوبی نسبت به خود داریم، در غیر این صورت منفعل و بلاتکلیف هستیم. پرخاشگری و حسادت از علائم بیش از حد فعال چاکرای شبکه خورشیدی است.

زرد رنگ این چاکرا است. پوشیدن لباس زرد و گذراندن وقت در زیر نور آفتاب برای ایجاد تعادل در این چاکرا بسیار مفید است. مانترا بذر چاکرای شبکه خورشیدی RAM است.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب چاکرای شبکه خورشیدی | افزایش سطح انرژی، اعتماد به نفس | سری ماندالا امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...