مدیتیشن خواب هفت چاکرا | التیام و تعادل چاکراها |

مدیتیشن هفت چاکرا 
مدیتیشن خواب با فرکانس شفا هفت چاکرا | برای کمک به ایجاد تعادل و درمان انسدادهایی را که ممکن است جریان انرژی را از طریق چاکرا محدود کنند.

به شما توصیه می شود از این به عنوان موسیقی خواب با ولوم صدای کم استفاده کنید.

 

چاکرای ریشه Root Chakra
نام سانسکریت: Moladhara
فرکانس سلفژ چاکرای ریشه : 396 هرتز
رنگ : قرمز
مکان : پایه ستون فقرات
عملکرد : این بر انرژی جسمی ما حاکم است، به ما احساس امنیت در کنار افراد دیگر و خودمان می دهد.

چاکرای ساکرال Sacral
نام سانسکریت – Svadhishthana
فرکانس سلفژ چاکرای ساکرال: 417 هرتز
رنگ: نارنجی
مکان : در پایین شکم، حدود یک تا دو اینچ زیر نیروی ناف شما
عملکرد : چاکرای ساکرال در مورد احساس و جنسیت است. وقتی باز است، احساسات شما آزادانه جریان مییابد.

چاکرای شبکه خورشیدی Chakra Plexus Chakra
نام سانسکریت: مانیپورا Manipura
فرکانس سلفژ  چاکرای شبکه خورشیدی: 528 هرتز
رنگ : زرد
مکان : در ناف یا کمی بالاتر از چاکرای خاجی
عملکرد : مانیپورا مرکز پویایی، انرژی، اراده و موفقیت (Itcha shakti) در نظر گرفته می شود، که پرانا (انرژی زندگی) را در کل بدن انسان تابش می کند

چاکرای قلب Heart Chakra
نام سانسکریت – آناهاتا Anahata
فرکانس سلفژ : 639 هرتز
رنگ : سبز
مکان : در کانال مرکزی ستون فقرات در قلب
عملکرد : با توانایی تصمیم گیری خارج از حوزه کارما همراه است. در آناهاتا شخص بر اساس خود برتر خود تصمیم می گیرد یا از قلب خود پیروی می کند، نه احساسات و خواسته های تحقق نیافته طبیعت

چاکرای گلو Throat Chakra
نام سانسکریت – ویشودا Vishuddha
فرکانس سلفژ : 741 هرتز
رنگ : آبی آسمانی
مکان : در ناحیه گلو ، نزدیک ستون فقرات
عملکرد : به عنوان مرکز تصفیه بدن ما شناخته می شود و با خلاقیت و ابراز وجود ارتباط دارد.

چاکرای چشم سوم Third Eye Chakra
نام سانسکریت : آژنا Ajna
فرکانس سلفژ : 852 هرتز
رنگ : نیلی
مکان : مستقیماً در پشت مرکز پیشانی
عملکرد : آجنا به عنوان “فرمان” ترجمه می شود، و چشم شهود و عقل در نظر گرفته می شود. وقتی چیزی در چشم ذهن، یا در خواب دیده می شود، توسط آژنا دیده می شود.

چاکرای تاج Crown Chakra
نام سانسکریت : Sahasrara
فرکانس سلفژ : 936 هرتز
رنگ : بنفش
مکان : یا در بالای سر یا کمی بالاتر از آن.
عملکرد : چاکرای Sahasrara نماد جدا شدن از توهم است. یک عنصر اساسی در به دست آوردن آگاهی بالاتر از این حقیقت است که یکی همه است و همه یکی است.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب هفت چاکرا | التیام و تعادل چاکراها | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.