YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن خواب هفت چاکرا | التیام و تعادل چاکراها |

مدیتیشن خواب هفت چاکرا | التیام و متعادل سازی چاکراها |

 

مدیتیشن بسیار قدرتمند است و به طرق مختلف برای شما مفید خواهد بود.

این موسیقی مدیتیشن چاکرا برای حالت خوابیدن با استفاده از نت فرکانس طنین انداز برای هفت چاکراها طراحی شده است برای کمک به ایجاد تعادل و درمان انسدادهایی را که ممکن است جریان انرژی را از طریق چاکرا محدود کنند.

این موسیقی مدیتیشن با فرکانس چاکرای ریشه شروع میشود و به سمت بالا تا چاکرای تاج پیش میرود.

به شما توصیه می شود از این به عنوان موسیقی خواب با ولوم صدای کم استفاده کنید.
این موسیقی می تواند به دستیابی به یک خواب آرام و عمیق کمک کند و همچنین در درمان بیخوابی مفید است.


چاکرای ریشه Root Chakra: موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 00:00 آغاز می شود
نام سانسکریت : Moladhara
فرکانس سلفژ چاکرای ریشه : 396 هرتز
رنگ : قرمز
مکان : پایه ستون فقرات
عملکرد : این بر انرژی جسمی ما حاکم است ، به ما احساس امنیت در کنار افراد دیگر و خودمان می دهد.

چاکرای ساکرال Sacral : موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 1:18:37 آغاز می شود
نام سانسکریت – Svadhishthana
فرکانس سلفژ چاکرای ساکرال: 417 هرتز
رنگ: نارنجی
مکان : در پایین شکم ، حدود یک تا دو اینچ زیر نیروی ناف شما.
عملکرد : چاکرای ساکرال در مورد احساس و جنسیت است. وقتی باز است ، احساسات شما آزادانه جریان می یابد و بدون احساسات بیش از حد احساس می شود

چاکرای شبکه خورشیدی Chakra Plexus Chakra: موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 2:36:36 آغاز می شود
نام سانسکریت: مانیپورا Manipura
فرکانس سلفژ  چاکرای شبکه خورشیدی: 528 هرتز
رنگ : زرد
مکان : در ناف یا کمی بالاتر از شبکه خورشیدی
عملکرد : مانیپورا مرکز پویایی ، انرژی ، اراده و موفقیت (Itcha shakti) در نظر گرفته می شود ، که پرانا (انرژی زندگی) را در کل بدن انسان تابش می کند

چاکرای قلب Heart Chakra : موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 3:54:45  آغاز می شود
نام سانسکریت – آناهاتا Anahata
فرکانس سلفژ : 639 هرتز
رنگ : سبز
مکان : در کانال مرکزی ستون فقرات در قلب
عملکرد : با توانایی تصمیم گیری خارج از حوزه کارما همراه است. در آناهاتا شخص بر اساس خود برتر خود تصمیم می گیرد یا از قلب خود پیروی می کند ، نه احساسات و خواسته های تحقق نیافته طبیعت

چاکرای گلو Throat Chakra: موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 5:13:08  آغاز می شود
نام سانسکریت – ویشودا Vishuddha
فرکانس سلفژ : 741 هرتز
رنگ : آبی آسمانی
مکان : در ناحیه گلو ، نزدیک ستون فقرات
عملکرد : به عنوان مرکز تصفیه بدن ما شناخته می شود و با خلاقیت و ابراز وجود ارتباط دارد.

چاکرای چشم سوم Third Eye Chakra: موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 6:30:18  آغاز می شود
نام سانسکریت : آژنا Ajna
فرکانس سلفژ : 852 هرتز
رنگ : نیلی
مکان : مستقیماً در پشت مرکز پیشانی
عملکرد : آجنا به عنوان “فرمان” ترجمه می شود ، و چشم شهود و عقل در نظر گرفته می شود. وقتی چیزی در چشم ذهن ، یا در خواب دیده می شود ، توسط آژنا دیده می شود

چاکرای تاج Crown Chakra: موسیقی مدیتیشن خواب شفای 7 چاکرا برای چاکرای ریشه از 7:48:29  آغاز می شود
نام سانسکریت : Sahasrara
فرکانس سلفژ : 936 هرتز
رنگ : بنفش
مکان : یا در بالای سر یا کمی بالاتر از آن.
عملکرد : چاکرای Sahasrara نماد جدا شدن از توهم است. یک عنصر اساسی در به دست آوردن آگاهی بالاتر از این حقیقت است که یکی همه است و همه یکی است.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب هفت چاکرا | التیام و تعادل چاکراها | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...