یوگا آسانا کودک | Child’s Pose |

|  نام سانسکریت: Balasana  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تنفس |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، شانه ها، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |
|  مرحله: مبتدی | 

در سانسکریت «بالا» به معنای «کودک» است. بالاسانا یا ژست کودک معمولاً در پایان یک سکانس شدید یوگا انجام می شود که در آن ارتباط نفس و حرکت بدن از بین می رود. با تمرین بالاسانا در نتیجه گیری چنین سکانسی به فرد اجازه می دهد تا با اتصال نفس به آرامش با بدن برسد. با بالاسانا، ستون فقرات در چین های رو به جلو شل می ماند و فرد را مجبور می کند تا با فشرده کردن شکم و قفسه سینه به سمت شکم، روی تنفس تمرکز کند. از طرف دیگر Balasana را می توان صرفاً به عنوان یک حالت ترمیم کننده برای درمان بیماران مبتلا به کمردرد شدید، بی خوابی، درمان فشار خون یا صرفاً کاهش سطح استرس استفاده کرد.

STEP 3

اجازه دهید بالاتنه روی ران‌ها شل شود و پیشانی‌تان روی زمین قرار بگیرد. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

STEP 2

دستان خود را به سمت جلو، بازوهایتان دراز و جلوی خود بخزید.

STEP 1

در حالت زانو زدن با زانوهای کمی از هم باز شروع کنید.

|  نکات مبتدی |

برای تنوع ترمیمی تر، یک تکیه گاه بین ران های خود بردارید و روی آن دراز بکشید. اگر سر به زمین نرسید، با یک بلوک یا مشت های انباشته حمایت کنید

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های زانو یا کسانی که از اسهال رنج می برند توصیه نمی شود. برای زنان باردار پس از سه ماهه اول توصیه نمی شود.

|  فواید  |

باسن، ران ها، ستون فقرات و شانه ها را به آرامی کشش می دهد | هضم غذا را تحریک می کند | استرس، اضطراب و خستگی را از بین می برد | ذهن را آرام می کند |