مراقبه کیهانی شفابخش با فرکانس طلایی

 درباره فرکانس موسیقی 432 هرتز

گفته می شود که 432 هرتز از نظر ریاضی با الگوهای جهان سازگار است.
گفته می شود که 432 هرتز با نسبیت طلایی φ ارتعاش می کند و خصوصیات نور ، زمان ، فضا ، ماده ، گرانش و مغناطیس را با بیولوژی ، کد DNA و آگاهی متحد می کند.
وقتی اتم ها و DNA ما هماهنگ با الگوی مارپیچ طبیعت شروع به طنین انداز شدن می کنند ، گفته می شود که حس ارتباط ما با طبیعت بزرگ می شود. عدد 432 همچنین در نسبت خورشید ، زمین و ماه و همچنین امتیاز اعتدالین ، هرم بزرگ مصر ، استون هنج ، سری یانترا و بسیاری دیگر از اماکن مقدس منعکس می شود.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مراقبه کیهانی شفابخش با فرکانس طلایی امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.