مدیتیشن چاکرای تاج | سری کیهان نگاره |

مدیتیشن چاکرای تاج

در این سری چاکرا درمانی ” پیچ و تاب کیهانی ” این کیهان نگاره های چاکرا فضای ظریف را در بستر تونال صدای صوتی گرم و آرام کیهانی دارند ؛ مناسب برای تنظیم و متعادل سازی چاکرای تاج.

چاکرای تاج

این بالاترین از هفت چاکرای است و به عنوان دروازه ای برای انرژی خود جهان در نظر گرفته می شود. این یک چاکرای بسیار ظریف است و بازکردن این چاکرا دری را برای ارتباط با خود برتر ما باز می کند. چاکرای تاج همچنین Sahasrara نامیده می شود – پلی است به سوی کیهان.

رنگ این چاکرا بنفش است و مانترا بذری AH است.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن چاکرای تاج | سری کیهان نگاره | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.