مدیتیشن چاکرا تاج | سری Hang Drum |

چاکرا مدیتیشن سری HangDrum | مدیتیشن چاکرای تاج در نت موسیقی که با فرکانس ارتعاشی چاکرای تاج متناسب است برای شفا چاکرای تاج و دریافت انرژی زیبای الهی.

چاکرای هفتم – چاکرا تاج   CROWN Chakra

رنگ چاکرا: چاکرای تاج سالم به رنگ بنفش یا سفید ارتعاش می کند. روانشناسی رنگ بنفش رنگ معنویت، تأمل و خودآگاهی است.

مکان: چاکرای تاجی، که به آن  “نیلوفر هزارپایی” نیز می گویند، هفتمین مرکز انرژی از پایین است که در بالای سر شما قرار دارد.

سانسکریت چاکرا تاج “Sahasrara” است که به معنی “هزار برابر” است و به گلبرگ های بیکران نیلوفر آبی اشاره دارد که بالاترین رضایت معنوی را نشان می دهد. چاکرا تاج شما را با نیروی الهی و منبع بی نهایت انرژی شفابخش از طریق معنویت، خودشناسی، آگاهی و روشنگری متصل کند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن چاکرا تاج | سری Hang Drum | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.