مانترا مدیتیشن چاکرای تاج | سری مراقبه چاکرا |

مدیتیشن چنتینگ مانترا دانه چاکرای تاج AH

مدیتیشن مانترای بذر چاکرا

ما هفت چاکرا داریم و چاکراها در فرکانس صدای خود طنین انداز میشوند و هر چاکرا مانترا دانه ( Seed Mantra ) خود را دارد. سرودن آن مانترا دانه موثرترین راه برای ایجاد تعادل چاکرا است.

مدیتیشن چاکرای هفتم- چاکرای تاج

این بالاترین از هفت چاکرای است و به عنوان دروازه ای برای انرژی خود جهان در نظر گرفته می شود. این یک چاکرای بسیار ظریف است و بازکردن این چاکرا دری را برای ارتباط با خود برتر ما باز می کند. چاکرای تاج همچنین Sahasrara نامیده می شود – پلی است به سوی کیهان. رنگ این چاکرا بنفش است و مانترا بذری AH است.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن چاکرای تاج | سری مراقبه چاکرا | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.