سفر 30 روزه مانترا ~ روز اول ~ مانترای WAH YANTEE

Day 1 - WAH YANTEE - Intuition Mantra
  • امتیاز داده نشده

در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به ما بپیوندید.

در این سفر 30 روزه ما مانترا بذر چاکراها و مانترا های شفابخش قدرتمند را شعار میدهیم. 

 مانترای روز اول
WAH YANTEE – Intuition Mantra

Mantra~
Waa yantee kar yantee
jag dut patee
aadak it waha
brahmaday trayshaa guru
it wahe guru

Meaning~
Great Macroself, Creative Self.
All that is creative through time,
all that is the Great One.
Three aspects of God: Brahma, Vishnu, Mahesh.
That is Wahe Guru.

درک Understanding~
این مانترا توسط Yogi Maharashi Pitanjali ، حدود 2000 سال پیش به ما داده شده است. Wah Yantee Mantra به دلیل بیداری از شهود مشهور است و مربوط به چاکرای دوم است – چاکرای ساکرال که محل خلاقیت است.
وقتی ذهن پاک است ، وقتی به جای ذهن خود با قلب شروع به فکر می کنیم ، همه افکار و درد را از سیستم انرژی خود خارج می کنیم. این زمانی است که ما آماده دریافت آن موهبت شهود و خلقت هستیم که در همه شماست.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا ~ روز اول ~ مانترای WAH YANTEE امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.