سفر 30 روزه مانترا ~ روز 4 ~ SA TA NA MA

Day 4 - SA TA NA MA - Transformation Mantra Meditation
  • امتیاز داده نشده
  • زمان 3:04:01

در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به ما بپیوندید.

در این سفر 30 روزه ما مانترا بذر چاکراها و مانترا های شفابخش قدرتمند را شعار میدهیم. 

 مانترای روز چهارم
SA TA NA MA
Transformation Mantra Meditation

 

Mantra~

SA – infinite and source of this universe

TA – life or birth of form

NA – transformation of form

MA – rebirth

 

درک مانترا Understanding~

SA TA NA MA Mantra از 5 اصطلاح دانه در جهان تشکیل شده است (SSS ، TTT ، NNN ، MMM و AAA.) این یک فرم اتمی Sat Naam است ، به این معنی که نام آن حقیقت است. این 5 صدا ارتعاشاتی را ایجاد می کنند که می توانند تغییر شکل دهند، می توانند بهبود یابند، باعث آرامش شما می شوند و تعادل را در خود و اطرافتان برمی گردانند. همچنین به عنوان Mantra for Change شناخته می شود.

اگر در زندگی شما از نظر جسمی ، مالی و عاطفی مشکلی پیش نمی رود ، فقط باید یک روال معمول برای خواندن این مانترا ایجاد کنید. یا فقط در اطراف ارتعاشات صداهایی باشید که این مانترا خوانده می شود و تأثیرات آن را احساس کنید.

 

~ Understand ~ Meditate ~ Chant and Sing Along ~


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا ~ روز 4 ~ SA TA NA MA امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.