سفر 30 روزه مانترا ~ روز 5 ~ SA TA NA MA + RA MA DA SA

  • امتیاز داده نشده

در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش به ما بپیوندید.

در این سفر 30 روزه ما مانترا بذر چاکراها و مانترا های شفابخش قدرتمند را شعار میدهیم. 

 مانترای روز پنجم
SA TA NA MA + RA MA DA SA
Kundalini Yoga Meditation Mantra


Mantra~

Sa Ta Na Ma: The five primal sounds representing the complete cycle of life

Ra: Sun Ma: Moon Da: Earth Sa: Impersonal Infinity Sa Say: Totality of Infinity  So: personal sense of merger and infinity  Hung: Infinity vibrating and real. (So Hung: I am Thou)

 

درک مانترا Understanding~

امروز ما SA TA NA MA Mantra را می گیریم و آن را با یک مانترا قدرتمند دیگر که به عنوان Universal Healing Mantra نیز معروف است گسترش می دهیم – RA MA DA SA SA SAY SO HUNG. این ترکیب اصوات دانه باعث ایجاد مانترا می شود که در بسیاری از مراقبه های یوگای کندالینی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

~ Understand ~ Meditate ~ Chant and Sing Along ~


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به سفر 30 روزه مانترا ~ روز 5 ~ SA TA NA MA + RA MA DA SA امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.