مانترا مدیتیشن لرد گانشا | مانترای دستیابی به موفقیت، تمرکز و رفع موانع |

Ganesh Maha Mantra Meditation
  • امتیاز داده نشده
  • زمان 11:11

مانترا مدیتیشن لرد گانشا 
مانترای دستیابی به موفقیت و رفع موانع


Ganesh Maha Mantra Meditation

 

مانترا سانسکریت اختصاص داده شده به لرد گانشا یک مانترا مهم برای دستیابی به تمرکز و رفع موانع است.
یوگی ها از این مانترا برای کمک به آنها در سفر معنوی استفاده می کنند.

معنای آن بسیار واضح است و در خود کلمات موجود است- “سلام بر موانع برطرف کننده.”

این به شما انرژی می دهد تا موانع پیش بینی شده را جابجا کنید و نشان دهنده تمایل کامل برای انجام آن است.
این یک مانترا مدیتیشن است که به خداوند گانشا اختصاص داده شده است و ما قبل از شروع هرگونه کار جدید آن را می خوانیم.
وقتی موانع درونی یا بیرونی مانع از رسیدن ما به خود واقعی ما و درک کامل پتانسیل ما می شود ، آن را می خوانیم.

~
OM GAM GANAPATAYE NAMAHA
~

OM – صدا ، ارتعاش جهان ، صدای اولیه
GAM – صدای Seed یا صدای بیجا لرد گانشا
GANAPATAYE – نام دیگر لرد گانش ، کسی که بر موانع غلبه می کند.
NAMAHA – سلام خود را به شما عرض می کنم ، در مقابل شما تعظیم می کنم.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن لرد گانشا | مانترای دستیابی به موفقیت، تمرکز و رفع موانع | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.