یوگا آسانا الهه| Goddess Pose |

|  نام سانسکریت: Utkata Konasana
|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، باسن
|  تجهیزات: بدون تجهیزات
| سطح دشواری: 5
|  مرحله: مبتدی

ژست الهه یک وضعیت قدرتمند برای باز کردن باسن و کشش قسمت داخلی ران و کشاله ران است. همچنین یک وضعیت تقویت کننده است، به خصوص برای پایین تنه.

ژست الهه برای بدن بسیار مفید در نظر گرفته می شود زیرا ماهیچه های ساق پا، باسن، ساق پا و مچ پا را تقویت می کند. همزمان باسن و سینه را کشیده و باز می کند و ستون فقرات را بلند می کند. این حالتی قدرتمند، گرم کننده و انرژی بخش است که سیستم تنفسی و قلبی عروقی را تحریک می کند.

نام سانسکریت پوز الهه utkata konasana است.

فواید

با توجه به تأثیر این وضعیت بر روی لگن و به ویژه عضلات کف لگن، این وضعیت به ویژه برای زنان باردار مفید است. گفته می شود که به ایجاد فضای بیشتر در لگن کمک می کند و بارداری و زایمان را آسان می کند. ممکن است برای زنان باردار استفاده از دیوار یا صندلی برای حفظ تعادل خود در این وضعیت مفید باشد.

 

STEP 3

صورت خود را با بازوهای خود قاب بگیرید، شانه های خود را به دور از گوش خود نگه دارید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

STEP 2

باسن خود را فرو ببرید و زانوهای خود را خم کنید تا زمانی که مستقیماً روی مچ پا قرار گیرند. دنبالچه خود را به سمت پایین دراز کنید.

STEP 1

از حالت ایستاده، پای راست خود را به سمت راست بیرون بیاورید و انگشتان پا را به سمت بیرون بچرخانید.

|  نکات مبتدی |

زانوهایتان را به اندازه ای که روی بدنتان احساس راحتی می کنید خم کنید.

|  نکات  |

زانوهایتان را به اندازه ای که روی بدنتان احساس راحتی می کنید خم کنید.

|  فواید  |

پاها، باسن و شکم را تقویت می کند. انعطاف پذیری لگن و کشاله ران را افزایش می دهد.انرژی را افزایش می دهد