مدیتیشن یوگا | Tabla + Hang Drum |

موسیقی آرامش بخش از هند برای مراقبه و یوگا

آهنگی مناسب برای کاهش استرس و افکار غیرضروری ما است که منجر به تخلیه ذهنی ما می شود. این آهنگ مسالمت آمیز تمام ارتعاشات منفی ما را در داخل و اطراف ما از بین میبرد و هماهنگی و خرد را گسترش می دهد.

☯ این آهنگ ها سیستم عصبی ما را راحت می کنند و سیستم ایمنی بدن ما را تقویت می کنند.
☯ با اجرای asana خود با این آهنگ در پس زمینه ، ارتعاشات تازه و مثبتی را در اطراف خود تجربه میکنیم.
☯ یک محیط مثبت با افکار و ایده های خوب ذهن ما را تقویت می کند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن یوگا | Tabla + Hang Drum | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.